Bài tập di truyền khó

warmsnow

Senior Member
Cho thân cao trội so với thân thấp, hoa đỏ trội so với hoa tím. Quy luật di truyền: quy luật phân li độc lập Mendel. Nếu sử dụng 8 cá thể có kiểu hình thân cao_hoa tím và thân thấp_hoa đỏ tự thụ phấn đời sau : 480 thấp_đỏ, 620 cao_tím, 180 thấp_tím. Cho rằng các cây tự thụ phấn có số lượng hạt bằng nhau , tỉ lệ sống sót 100%, số cây có kiểu gen đồng hợp lặn do cây thân cao_hoa tím tự thụ phấn sinh ra nhiều hơn cây có kiểu gen đồng hợp lặn do cây thân thấp_hoa đỏ sinh ra 20 cây. Hãy xác định số lượng cây có kiểu gen giống nhau trong số 8 cây nói trên.
Các bạn giải chi tiết hộ nhé mình đang cần gấp. Thanks trước (y)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,653
Messages
71,558
Members
56,298
Latest member
elainewynn
Back
Top