What's new

Sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự hô hấp của người??

amychan2242000

New member
Cho em hỏi là khi trời lạnh thì hô hấp của mình tăng hay giảm ạ? Em đọc trong sách thấy có đoạn "thụ thể lạnh truyền xung thần kinh về làm giảm nhịp hô hấp và độ sâu hô hấp" nhưng em cũng nghĩ khi trời lạnh có khi cơ thể tăng trao đổi chất để sinh nhiệt cần tăng hô hấp để lấy Oxi không ạ?
 
Cho em hỏi là khi trời lạnh thì hô hấp của mình tăng hay giảm ạ? Em đọc trong sách thấy có đoạn "thụ thể lạnh truyền xung thần kinh về làm giảm nhịp hô hấp và độ sâu hô hấp" nhưng em cũng nghĩ khi trời lạnh có khi cơ thể tăng trao đổi chất để sinh nhiệt cần tăng hô hấp để lấy Oxi không ạ?
-mình cũng thắc mắc như bạn nhưng mình nghĩ thụ thể lạnh ở đây là từ cơ quan cảm giác, ví dụ như chạm vào đá hay gì đó
- còn trời lạnh thì phản ứng dựa trên trung khu ĐH nhiệt, bình thường trời lạnh vẫn tăng hô hấp để sinh nhiệt mà
 

Facebook

Top