What's new

Ảnh hưởng của ánh sáng lên sự quang hợp ở Hydrilla

Cả nhà ơi mình có TN như sau:
-dùng một cành Hydrilla khỏe dùng dao bén cắt rời một cành có chiều dài khoảng 15cm,bịt kín vết cắt bằng parafin.sau đó dùng kim đâm một lỗ nhở ngay phía dưới của đốt đầu tiên tính từ vết cắt và đạt ngập cành thủy sinh nay vào ống nghiệm có chứa 40ml hỗn hợp dung dịch NaHCO3 1%.
-dùng cành thủy sinh này quang sát cường độ quang hợp bàng cách đếm số lượng bóng khí thoát ra ở lỗ đâm vừa rồi ở cường độ chiếu sáng khác nhau.

?? cho mình hỏi là tại sao phải bịt kín vết cắt như vậy?và tại sao lại đâm kim như vậy?
?? quá trình thoát khí O2 trong quang hợp của caay thủy sinh khác cây bình thường như thế nào?
Cảm ơn mọi người nhiều.
 

Facebook

Top