What's new

Phân biệt ectodermal và ectodermic

Uliser

Member
Tiếng anh có nhiều tính từ, mỗi cái dùng 1 ngữ nghĩa khác nhau, vậy có anh chị nào biết sự khác nhau của ectodermal và ectodermic không ạ?:hum:
 

Facebook

Top