What's new

Phân biệt hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn với hiện tượng gen đa hiệu

Trang Dương

New member
làm thế nào để phân biệt được hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn với hiện tượng gen đa hiệu?
 

nhithanh

New member
. Trường ta mới thi một câu kiểu này xong. Đây là đáp án
Gây đột biến:
- Nếu làm biến đổi đồng thời cả hai tính trạng → gen đa hiệu
- Nếu làm biến đổi một trong hai tính trạng → liên kết gen hoàn toàn hoặc hoán vị gen.
Không biết có còn cách khác không.
 

Facebook

Top