What's new

Phương pháp phân biệt loại đột biến trội

nhithanh

New member
Em có 1 câu hỏi như sau. Mong mọi người giúp đỡ ạ. Em cảm ơn trước.
" đột biến gen làm xuất hiện kiểu hình trội có thể thuộc 1 trong 2 loại sau
(1) alen đột biến bị mất chức năng nên cơ thể dị hợp chỉ còn một alen bình thường, không tạo ra đủ sản phẩm để tạo kiểu hình bình thường.
(2) alen đột biến tạo ra nhiều sản phẩm hơn so với alen bình thường, nên cơ thể dị hợp tử mang 1 alen đột biến có kiểu hình khác thường.
Bằng cách tạo ra các đột biến khác nhau người ta phân biệt được 2 loại đột biến này. Giải thích cách làm"
Ngoài phương pháp gây đột biến, mọi người có thể chia sẻ các phương pháp khác với ạ.
 

DinhDucTsien

New member
theo mình nghĩ 1 khả năng sau: (1) đột biến hỏng Promoter, (2) đột biết hỏng operator ( chỉ hợp lý nếu sp của gen điều hòa gắn với operator là 1 chất có tác dụng ức chế), đột biết tăng cường mức biểu hiện của gen điều hòa, vd như đột biến tại vùng promoter làm cho nó hoạt động mạnh hơn ( chỉ hợp lý khi gen điều hòa đó tạo ra sản phẩm có tác dụng tăng cường họa động của gen đã chính)
 

DinhDucTsien

New member
cho mình hỏi luôn là tại sao đột biến gen thường xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN? mình cần một câu trả lời chi tiết, như thi hsg quốc gia ấy
 

bkav

Member
cho mình hỏi luôn là tại sao đột biến gen thường xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN? mình cần một câu trả lời chi tiết, như thi hsg quốc gia ấy
-bình thường ADN LK vs pr histon.....bền vững, khó xảy ra ĐB. TUy nhiên cũng có thể xảy ra ĐB do các yếu tố di truyền vận động, virut...
-Trong QT nhân đôi, các tác nhân ĐB có thể làm cho các nu k laqps ráp theo NTBS; các nu tồn tại ở dạng hiếm....
-Sai sót ngẫu nhiên của E ADN polimeaza...
 

Facebook

Top