What's new

bài tập tiến hóa

Các bạn có thể cho mình xem một ít tài liệu về những tài liệu liên quan đến hệ số tiến hóa và giá trị thích nghi được không ạ! Mình mới học phần này mà mơ hồ quá!!!:hum:
 

baybo123

New member
Các bạn có thể cho mình xem một ít tài liệu về những tài liệu liên quan đến hệ số tiến hóa và giá trị thích nghi được không ạ! Mình mới học phần này mà mơ hồ quá!!!:hum:
 

Facebook

Top