What's new

Công nghệ GIS !

Chào các bạn thành viên sinhhocvietnam!
Trong mục sinh thái và đa dạng sinh học này chẳng lẽ không ai quan tâm đến công nghệ GIS sao?
Về vẫn đề này mình cũng đã tìm hiểu được chút ít muốn tìm các cao thủ để học hỏi thêm. Tuy nhiên bạn nào có chung mối quan tâm mà chưa nắm được vấn đề có thể hỏi mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
Ngày nay việc ứng dụng GIS vào quản lý môi trường, xác định các vùng phân bố sinh vật, quản lý các khu bảo tồn rất phổ biến.
Mong gặp được các bạn có chung mối quan tâm để cùng thảo luận ứng dụng công nghệ vào nghiên cứu sinh thái này.

Best wishes
 

Facebook

Top