Bài tập tìm giao tử

thaodangnguyen

Junior Member
ở giới cái một loài động vật (2n=24),trong đó 4 cặp NST đồng dạng có cấu trúc giống nhau,..giảm phân có trao đổi chéo xảy ra ở 2 cặp NST ...Hỏi số loại giao tử tối đa? (y)
 
4 cặp NST đồng dạng giống nhau cho 1 loại
xảy ra trao đổi chéo ở 2 cặp, nếu 1 điểm thì cho 4*4 = 16
6 cặp còn lại mỗi cặp cho 2: 2^6
tích lại 2⁴ * 2⁶ = 2^10
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,648
Messages
71,542
Members
55,849
Latest member
mahbet
Back
Top