What's new

Thí nghiệm co nguyên sinh và phản co nguyên sinh

Kid1198

Member
Các bạn ơi cho mình hỏi trong thí nghiệm co nguyên sinh và phản co nguyên sinh thành phần nào cấu trúc nào của thực vật đóng vai trò chính. Theo mình đó là thành xenlulozo bởi nó giúp tế bào hút nước tới một mức độ vừa phải không bị vỡ ra như tế bào thực vật. Nhưng cũng có người bảo là không bào bởi không bào chứa dung dịch chất tan
 

pdn

Moderator
Các bạn ơi cho mình hỏi trong thí nghiệm co nguyên sinh và phản co nguyên sinh thành phần nào cấu trúc nào của thực vật đóng vai trò chính. Theo mình đó là thành xenlulozo bởi nó giúp tế bào hút nước tới một mức độ vừa phải không bị vỡ ra như tế bào thực vật. Nhưng cũng có người bảo là không bào bởi không bào chứa dung dịch chất tan
Chính vì có thành tế bào nên bạn mới quan sát được hiện tượng này, nhận biết khoảng trống giữa màng sinh chất và thành tế bào. Còn sự vận chuyển của nước ra vào không bào trung tâm thì gây nên sự thay đổi kích thức của khối tế bào chất. Nói chung cả 2 thành phần đều có vai trò quan trọng trong điều tiết áp suất thẩm thấu của tế bào TV.
 

Facebook

Top