What's new

Tài liệu đánh giá tay nghề kiểm nghiệm viên

Micro-lab

New member
Hi Diễn Đàn,

Các anh chị trong diễn đàn biết đâu có bán các sách tham khảo về đảm bảo chất lượng PTN vi sinh. Ví dụ: đánh giá tay nghề, phê duyệt phương pháp...

Anh chị nào biết nơi bán thì chỉ mình với. Hiện mình đang ở Sài Gòn

Cảm ơn anh chị trong diễn đàn nhiều.
 

Facebook

Top