What's new

Thí nghiệm đột biến màu mắt của Beadle và Eqhrusi

Nguyễntrang

New member
Thí nghiệm về đột biến màu mắt ở ruồi của Beadle và eqhrusi
Mọi người giải thích cho em về thí nghiệm với ạ.
 

Facebook

Top