What's new

Vai trò của biến dị đồng loạt đối với tiến hóa

Cho mình hỏi là tại sao Biến dị đồng loạt-theo quan niệm của Đac uyn, hay thường biến lại có ít ý nghĩa với tiến hóachọn giống vậy các bạn?
Xin cảm ơn
 

kiemthecao

New member
Sinh vật thích ứng với những thay đổi nhất thời hoặc theo chu kỳ của môi trường.
Cây trồng để tăng năng suất.Như Kiểu gen quy định giới hạn năng suất....
 

Facebook

Top