Bài tập về hoán vị

lez504236

Junior Member
Cho biết mỗi cặp gen quy định 1 cặp tính trạng và trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết phép lai
P:AB/ab DE/de XHY * AB/ab DE/de XHXh trong trường hợp giảm phân bình thường quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen giữa các alen A và a với tần số 20%, D và d với tần số 40% Cho F1 có kiểu hình A-B-D-E-XhY chiếm tỉ lệ
A 9.735% B.6.895 C. 13.77% D. 14.28%
Đáp án là A nhưng mình giải không ra giống??
Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: AB/ab XDXd*AB/ab XDY thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 49,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là A. 2.25% B.3.75% C.7.5% D.1.25%
 
Cho biết mỗi cặp gen quy định 1 cặp tính trạng và trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết phép lai
P:AB/ab DE/de XHY * AB/ab DE/de XHXh trong trường hợp giảm phân bình thường quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen giữa các alen A và a với tần số 20%, D và d với tần số 40% Cho F1 có kiểu hình A-B-D-E-XhY chiếm tỉ lệ
A 9.735% B.6.895 C. 13.77% D. 14.28%
Đáp án là A nhưng mình giải không ra giống??
Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: AB/ab XDXd*AB/ab XDY thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 49,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là A. 2.25% B.3.75% C.7.5% D.1.25%
1) tách riêng từng cặp tính trạng:(AB/ab*AB/ab)*(DE/de*DE/de)*(XHh*XhY)
-cặp 1: %ab/ab=((1-0,2)/2)^2=0,16===>%A_B_=0,5+0,16=0,66
-cặp 2: tương tự được %D_E_=0,59
-cặp 3: %XhY=0,25
nhân các kq ở trên lại đc đáp án A
2) tỉ lệ A_B_XD_=0,495===>%A_B_=0,495/0,5=0,99
gọi tần số hoán vị là f thì %ab/ab=((1-f)/2)*1/2=(1-f)/4===>%A_B_=0,5+(1-f)/4=0,99
giải ra đc f=0,36===>% Ab/ab XDY=0,225===>A
 
các bạn ơi giúp mình bài này này với
1. Phép lai AB/ab x AB/ab thì ở đời con kiểu hình thế nào, nếu hoán vị xảy ra ở cả giống đực và cái có tàn số 0,2
A, 4:4:1:1 c. 41,5:41,5:8,5:8,5
B, 0.6:0,2:0,1:0,1 D 66:16:9:9
 
1) tách riêng từng cặp tính trạng:(AB/ab*AB/ab)*(DE/de*DE/de)*(XHh*XhY)
-cặp 1: %ab/ab=((1-0,2)/2)^2=0,16===>%A_B_=0,5+0,16=0,66
-cặp 2: tương tự được %D_E_=0,59
-cặp 3: %XhY=0,25
nhân các kq ở trên lại đc đáp án A
2) tỉ lệ A_B_XD_=0,495===>%A_B_=0,495/0,5=0,99
gọi tần số hoán vị là f thì %ab/ab=((1-f)/2)*1/2=(1-f)/4===>%A_B_=0,5+(1-f)/4=0,99
giải ra đc f=0,36===>% Ab/ab XDY=0,225===>A

cái bài 2 ý, đề cho là ruồi thân xám cánh dài mắt đỏ là 49,5% chứ có phải là ruồi cái thân xám cánh dài mắt đỏ đâu mà tính đc thế: XD_=75% CHỨ>
 
các bạn ơi giúp mình bài này này với
1. Phép lai AB/ab x AB/ab thì ở đời con kiểu hình thế nào, nếu hoán vị xảy ra ở cả giống đực và cái có tàn số 0,2
A, 4:4:1:1 c. 41,5:41,5:8,5:8,5
B, 0.6:0,2:0,1:0,1 D 66:16:9:9

Câu D nhé bạn.
Đầu tiên bạn tính tỉ lệ KH 2 lặn (ab/ab) = 0,4 x 0,4 = 16%
=> TLKH 2 trội là: 66 %
=> TLKH 1 trội, 1 lặn = TLKH 1 lặn, 1 trội = 9%
=> TLKH = 66:16:9:9
 
Câu 2 đó phải làm thế này chứ?
tỉ lệ (A-B-)XD-=49,5% => A-B-=49,5%:75%=0,66
theo công thức tính nhanh: aabb= 0,66-0,5=0,16
==> A-bb=0.25-0.16=0.09
Vậy kiểu (A-bb)XDY=0.09*1/4=0.0225=2.25%
đáp án A đúng
 
thế còn bài này các bạ giải giúp mình với
ở loài ruồi giấm có 2 gen V-v quy định cánh dài hay ngắn, B-b quy định thân đen hay xám.Cho 2 gen B/b cách gen V/v 17 cM .tính tỉ lệ từng kiểu hình nếu cho lai BV/bv xBV/bv
bạn làm ơn giải kĩ nhé mình không hiểu mấy phần tỉ lệ ở bài trước
thanks
 
ai giúp mình vẽ rõ sơ đồ lai với
mình k hiểu lấy 0.4 ở đâu
AB/ab mà hoán vị 0,2 thì tỉ lệ giao tử mang gen hoán vị Ab = aB = 0,1 và giao tử mang gen hoán vị AB = ab = 0,4

thế còn bài này các bạ giải giúp mình với
ở loài ruồi giấm có 2 gen V-v quy định cánh dài hay ngắn, B-b quy định thân đen hay xám.Cho 2 gen B/b cách gen V/v 17 cM .tính tỉ lệ từng kiểu hình nếu cho lai BV/bv xBV/bv
bạn làm ơn giải kĩ nhé mình không hiểu mấy phần tỉ lệ ở bài trước
thanks
cách nhau 17cM ứng với tần số hoán vị 17% hay 0,17
tương tự bạn tính được tỉ lệ giao tử bv, từ đó suy ra tỉ lệ kiểu gen bv/bv thế hệ sau (lưu ý là ruồi giấm hoán vị một giới thôi nên sẽ có 1 bên bv = 0,5) - đồng thời là kiểu hình mang 2 tính trạng lặn. Ở phía trên bạn ấy sử dụng công thức để tính tỉ lệ các kiểu hình còn lại (T là tính trạng trội, còn L là lặn).
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,653
Messages
71,558
Members
56,298
Latest member
elainewynn
Back
Top