Các câu lí thuyết về chọn giống vật nuôi và cây trồng

hoahongtim

Senior Member
43/94) Phát biểu nào sau đây là không đúng về tính trạng số lượng
A.Phụ thuộc nhiều vào kiểu gen
B.Là các tính trạng về năng suất
C.Chịu sự chi phối của nhiều hen
D.Được chú ý trong sản xuất
45/94) Phép lai nào sau đây không cùng loại với các phép lai còn lại
A.Lai kinh tế
B.Lai khác loài
C.Lai tạo loài mới
D.Lai gần
 
43/94) Phát biểu nào sau đây là không đúng về tính trạng số lượng
A.Phụ thuộc nhiều vào kiểu gen
B.Là các tính trạng về năng suất
C.Chịu sự chi phối của nhiều hen
D.Được chú ý trong sản xuất
45/94) Phép lai nào sau đây không cùng loại với các phép lai còn lại
A.Lai kinh tế
B.Lai khác loài
C.Lai tạo loài mới
D.Lai gần
Câu 1 : A; câu 2: Câu A:mrgreen:
 
1)Mục đích của kĩ thuật di truyền là gì
A.Tạo biến dị tổ hợp
B.Gây ra đột biến gen
C.Gây ra đột biến trên ADN một cách chủ động và có mục đích
D.Gây ra đột biến trên ADN một cách ngẫu nhiên ,sau đó tiến hành chọn lọc
mình phân vân B và C
2)Để tận dụng nguồn gen ngoài nhân khi lai giữa các dòng tự thụ để dò tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất người ta tiến hành
A.Lai thuận nghịch
B.Lai phân tích
C.Lai khác dòng kép
D.Lai khác thứ
3)Để tạo ưu thế lai người ta có thể sử dụng phương pháp nào
A.Lai khác dòng kép
B.Lai kinh tế
C.Lai khác dòng đơn
D.Tất cả đều đúng
câu này mình chọn d
 
1)Mục đích của kĩ thuật di truyền là gì
A.Tạo biến dị tổ hợp
B.Gây ra đột biến gen
C.Gây ra đột biến trên ADN một cách chủ động và có mục đích
D.Gây ra đột biến trên ADN một cách ngẫu nhiên ,sau đó tiến hành chọn lọc
mình phân vân B và C
2)Để tận dụng nguồn gen ngoài nhân khi lai giữa các dòng tự thụ để dò tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế nhất người ta tiến hành
A.Lai thuận nghịch
B.Lai phân tích
C.Lai khác dòng kép
D.Lai khác thứ
3)Để tạo ưu thế lai người ta có thể sử dụng phương pháp nào
A.Lai khác dòng kép
B.Lai kinh tế
C.Lai khác dòng đơn
D.Tất cả đều đúng
câu này mình chọn d
Bạn nhớ post đáp án để người trả lời biết đúng sai thế nào bạn nhé:rose:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,688
Messages
71,582
Members
55,890
Latest member
ok9cash
Back
Top