Mọi người giúp em trả lời các câu này với ạ

huongpham2k5

Junior Member
Câu 1: Giải thích vì sao các hoạt động học tập chỉ có ở các loài động vật có xương sống?

Câu 2: Hãy cho biết vai trò của việc học tập đối với động vật

Câu 3: Giải thích vì sao các loài thú thường chỉ sinh sản vào một mùa nhất định? Việc chỉ sinh sản ở một mùa như vậy có ý nghĩa gì?

Câu 4: Hãy giải thích các hiện tượng sau:
a. Một kích thích đơn ở nơron trước xinap làm cho xung thần kinh hình thành liên tục ở nơron sau xinap.
b. Kích thích liên tục vào nơron trước xinap làm cho xung thần kinh ở nơron sau xinap hình thành một cách gián đoạn và chậm.

Câu 5: Ở người, tại sao khi cơ thể đang mang thai thì không rụng trứng và không tạo ra các hợp tử mới? Nếu có thêm các hợp tử mới thì có hậu quả gì?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,658
Messages
71,552
Members
55,873
Latest member
68gamebaisit
Back
Top