Các câu lí thuyết về sinh thái

hoahongtim

Senior Member
60/95)Khác biệt cơ bản nhất giữa chu trình cacbon và chu trình phot pho là
A.Đầu vào của chu trình cacbon là dạng khí còn chu trình photpho là dạng muối
B.Cacbon đi vào chu trình nhờ quang hợp còn photpho nhờ hoạt động của muối khoáng thực vật
C.Cacbon là thành phần cấu tạo của cacbonhidrat còn photpho tham gia cấu trúc của Axit Nucleic và ATP
D.Phần lớn cacbon hoàn lại cho mội trường còn photpho thì ít có cơ hội quay lại chu trình
48/94)Loài mới có thể hình thành nhanh khi
A.Có những đột biến lớn về cấu trúc và số lượng NST
B.Có cách ly địa lí
C.Có biến động di truyền
D.Có cách ly sinh thái
39/93)Qúa trình nào sau đây vừa trả CO2 lại cho môi trường không khí vừa tạo ra CO2 lắng đọng trong lòng đất
A.Hô hấp của sinh vật
B.Phân giả chất hữu cơ
C.Sản xuất công nghiệp
D.Phun trào núi lửa
35/93)Trong một ao cá người ta thấy tỉ lệ cá lớn chiếm ưu thế,cá bé rất ít .Phát biểu nào sau đây là đúng
A.Ao cá đang bị khai thác quá mức
B,Ao cá đang được khai thác hợp lí
C.Ao cá chưa được khai thác hết tiềm năng cho phép
D.Chưa đủ dữ kiện để kết luận
32)Phát biễu nào sau đây không đúng về tế bào nguyên thủy
A.TB nguyên thủy là một tập hợp các đại phân tử trong một hệ thống mở,có mành lipoprotein bao bọc bên ngoài
B.TB nguyên thủy gồm 1 cấu trúc màng lipoprotein bao bọc quanh các đại phân tử hòa tan ,không trao đổi chất của môi trường
c.Sự xuất hiện các tế bào nguyên thủy là bước khởi đầu cần thiết cho cơ thể sống đơn bào đầu tiên
D. TB nguyên thủy cũng chịu tác động của chọn lọc tự nhiên trên cơ sở của đột biến gen và sự chọn lọc của môi trường
NHỜ CÁC BẠN GIÚP MÌNH (y)
 
60/95)Khác biệt cơ bản nhất giữa chu trình cacbon và chu trình phot pho là
A.Đầu vào của chu trình cacbon là dạng khí còn chu trình photpho là dạng muối
B.Cacbon đi vào chu trình nhờ quang hợp còn photpho nhờ hoạt động của muối khoáng thực vật
C.Cacbon là thành phần cấu tạo của cacbonhidrat còn photpho tham gia cấu trúc của Axit Nucleic và ATP
D.Phần lớn cacbon hoàn lại cho mội trường còn photpho thì ít có cơ hội quay lại chu trình
48/94)Loài mới có thể hình thành nhanh khi
A.Có những đột biến lớn về cấu trúc và số lượng NST
B.Có cách ly địa lí
C.Có biến động di truyền
D.Có cách ly sinh thái
39/93)Qúa trình nào sau đây vừa trả CO2 lại cho môi trường không khí vừa tạo ra CO2 lắng đọng trong lòng đất
A.Hô hấp của sinh vật
B.Phân giả chất hữu cơ
C.Sản xuất công nghiệp
D.Phun trào núi lửa
35/93)Trong một ao cá người ta thấy tỉ lệ cá lớn chiếm ưu thế,cá bé rất ít .Phát biểu nào sau đây là đúng
A.Ao cá đang bị khai thác quá mức
B,Ao cá đang được khai thác hợp lí
C.Ao cá chưa được khai thác hết tiềm năng cho phép
D.Chưa đủ dữ kiện để kết luận
32)Phát biễu nào sau đây không đúng về tế bào nguyên thủy
A.TB nguyên thủy là một tập hợp các đại phân tử trong một hệ thống mở,có mành lipoprotein bao bọc bên ngoài
B.TB nguyên thủy gồm 1 cấu trúc màng lipoprotein bao bọc quanh các đại phân tử hòa tan ,không trao đổi chất của môi trường
c.Sự xuất hiện các tế bào nguyên thủy là bước khởi đầu cần thiết cho cơ thể sống đơn bào đầu tiên
D. TB nguyên thủy cũng chịu tác động của chọn lọc tự nhiên trên cơ sở của đột biến gen và sự chọn lọc của môi trường
NHỜ CÁC BẠN GIÚP MÌNH (y)
32.B
35. A
39.C
48.C
60. câu này mình k chắc lắm :mrgreen:
À lần sau bạn nhớ ghi câu hỏi theo thứ tự 1,2,3 vừa thuận lợi cho việc hỏi + giải đáp luôn bạn nhé . Bạn cứ ghi loạn xà ngầu thế này chẳng ai có hứng thú đọc một mớ lộn xộn đâu:evil:
 
Cho mình hỏi thêm về câu 39 tại sao sản xuất công nghiệp lại tạo ra CO2 lắng đọng xuống lòng đất
Và giải thích hộ mình câu 35 và 48
 
Theo mình thì:
60) D. Thực ra câu nào cũng đúng nhưng khác biệt cơ bản nhất có lẽ chính là sự khác biệt giữa 2 nhóm chu trình sinh địa hóa: chất khí (carbon) và chất lắng đọng (phospho).
48) A. Theo như SGK NC thì hình thành loài bằng các đột biến lớn diễn ra nhanh ( SGK CB chỉ đề cập tới cơ chế lai xa và đa bội hóa).
Cách li địa lí và cách li sinh thái thì loài mới đều phải được hình thành qua nhiều dạng trung gian chuyển tiếp, thời gian lâu hơn. Còn biến động di truyền là kết quả của các yếu tố ngẫu nhiên k liên quan ở đây.
39) B. Bạn tham khảo hình vẽ SGK CB tr 196 phần này, mình đánh giá các hình minh họa này rất sinh động, dễ hiểu và đầy đủ.
35) C. Tương tự như SGK CB tr 162. Tuy nhiên vấn đề này mình cũng chưa hiểu tại sao như thế và nó liên quan gì tới nhóm tuổi.
 
Theo mình thì:
60) D. Thực ra câu nào cũng đúng nhưng khác biệt cơ bản nhất có lẽ chính là sự khác biệt giữa 2 nhóm chu trình sinh địa hóa: chất khí (carbon) và chất lắng đọng (phospho).
48) A. Theo như SGK NC thì hình thành loài bằng các đột biến lớn diễn ra nhanh ( SGK CB chỉ đề cập tới cơ chế lai xa và đa bội hóa).
Cách li địa lí và cách li sinh thái thì loài mới đều phải được hình thành qua nhiều dạng trung gian chuyển tiếp, thời gian lâu hơn. Còn biến động di truyền là kết quả của các yếu tố ngẫu nhiên k liên quan ở đây.
39) B. Bạn tham khảo hình vẽ SGK CB tr 196 phần này, mình đánh giá các hình minh họa này rất sinh động, dễ hiểu và đầy đủ.
35) C. Tương tự như SGK CB tr 162. Tuy nhiên vấn đề này mình cũng chưa hiểu tại sao như thế và nó liên quan gì tới nhóm tuổi.
Tớ có ý kiến như thế này câu 48 . Như trong SGK có đề cập tới thì hình thành loài mới xảy ra nhanh hơn ở cơ chế lai xa và đa bội hoá thôi . Còn nếu đb Có những đột biến lớn về cấu trúc và số lượng NST thì hầu như sẽ gây chết cho cá thể, hay ít nhất cá thể sẽ bất thụ,....ít có khả năng đóng góp vật chất cho đời sau Cái này tớ đã đọc ở đâu rồi . Với lại các nghiên cứu cho thấy hầu hết các biến đổi lớn ( là tích luỹ của các biến đổi nhỏ cái này có nói trong SGK cơ bản )
câu Qúa trình nào sau đây vừa trả CO2 lại cho môi trường không khí vừa tạo ra CO2 lắng đọng trong lòng đất cái này mình nghĩ đơn giản là vừa thải khí thải ngoài môi trường không khí , vừa tạo C02 trong nước tới lòng đất :(. PDn giải thích rõ xem
câu 35: Ở đây cậu cần chú ý rằng , người ta nhận thấy rằng số lượng cá trong hồ , chứ không phải lượng cá bắt đc khi khai thác . :d
Câu 60: theo tớ là cậu làm chuẩn r
 
Biến động di truyền ngẫu nhiên (genetic random drift), hay nói gọn là biến động di truyền, đó là những sự biến đổi ngẫu nhiên vô hướng về tần số allele trong tất cả các quần thể, nhưng đặc biệt là ở các quần thể nhỏ.
Biến động di truyền là một quá trình thuần túy ngẫu nhiên, mang tính xác suất và tỷ lệ nghịch với kích thước quần thể. Trong một quần thể lớn, thông thường biến động di truyền chỉ gây ra một sự thay đổi ngẫu nhiên nhỏ. Nhưng trong các quần thể nhỏ, nó có thể gây ra những sự biến động lớn về tần số allele qua các thế hệ khác nhau. Chính hiện tượng này là nguyên nhân tạo nên sự khác biệt đa dạng về mặt di truyền ở các quần thể nhỏ và dần dần dẫn tới sự cách ly sinh sản trong quá trình tiến hóa của loài. Và sự biến động di truyền có thể là nguyên nhân làm cho mức dị hợp tử thấp quan sát được ở một số loài có nguy cơ bị diệt vong.
 
Tớ có ý kiến như thế này câu 48 . Như trong SGK có đề cập tới thì hình thành loài mới xảy ra nhanh hơn ở cơ chế lai xa và đa bội hoá thôi . Còn nếu đb Có những đột biến lớn về cấu trúc và số lượng NST thì hầu như sẽ gây chết cho cá thể, hay ít nhất cá thể sẽ bất thụ,....ít có khả năng đóng góp vật chất cho đời sau Cái này tớ đã đọc ở đâu rồi . Với lại các nghiên cứu cho thấy hầu hết các biến đổi lớn ( là tích luỹ của các biến đổi nhỏ cái này có nói trong SGK cơ bản )
câu Qúa trình nào sau đây vừa trả CO2 lại cho môi trường không khí vừa tạo ra CO2 lắng đọng trong lòng đất cái này mình nghĩ đơn giản là vừa thải khí thải ngoài môi trường không khí , vừa tạo C02 trong nước tới lòng đất :(. PDn giải thích rõ xem
câu 35: Ở đây cậu cần chú ý rằng , người ta nhận thấy rằng số lượng cá trong hồ , chứ không phải lượng cá bắt đc khi khai thác . :d
Câu 60: theo tớ là cậu làm chuẩn r
48) SGK NC tr 170, đột biến lớn nhưng tất nhiên là có chừng mực của nó, đa bội cũng là một dạng đb lớn nhưng k có gây chết, dù mất khả năng ss hữu tính nhưng nếu có khả năng ss vô tính thì có khả năng hình thành loài mới.
39) Mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là nó phân giải không hoàn toàn thành CO2 phần còn lại lắng đọng trong đất thôi, tất nhiên nói lắng đọng dưới dạng CO2 thì cũng k chuẩn, còn sx CN có tạo rác thải thì mấy thứ đó cũng cần phân giải mà.
35) Thu mẫu thế nào thì phản ánh QT thực tế như vậy, giống như khi mình khảo sát số lượng hay mật độ QT thôi, vấn đề là mình đang tìm cách giải thích lý do SGK nói như vậy.
 
Biến động di truyền ngẫu nhiên (genetic random drift), hay nói gọn là biến động di truyền, đó là những sự biến đổi ngẫu nhiên vô hướng về tần số allele trong tất cả các quần thể, nhưng đặc biệt là ở các quần thể nhỏ.
Biến động di truyền là một quá trình thuần túy ngẫu nhiên, mang tính xác suất và tỷ lệ nghịch với kích thước quần thể. Trong một quần thể lớn, thông thường biến động di truyền chỉ gây ra một sự thay đổi ngẫu nhiên nhỏ. Nhưng trong các quần thể nhỏ, nó có thể gây ra những sự biến động lớn về tần số allele qua các thế hệ khác nhau. Chính hiện tượng này là nguyên nhân tạo nên sự khác biệt đa dạng về mặt di truyền ở các quần thể nhỏ và dần dần dẫn tới sự cách ly sinh sản trong quá trình tiến hóa của loài. Và sự biến động di truyền có thể là nguyên nhân làm cho mức dị hợp tử thấp quan sát được ở một số loài có nguy cơ bị diệt vong.

Chuẩn luôn phần lúc nãy Google, nó là một hệ quả của nhân tố tiến hóa '' yếu tố ngẫu nhiên '', k phải là một phương thức hình thành loài, dù sao thì cái chữ tô đậm kia cũng cho thấy là đáp án này k chính xác.
 
48) SGK NC tr 170, đột biến lớn nhưng tất nhiên là có chừng mực của nó, đa bội cũng là một dạng đb lớn nhưng k có gây chết, dù mất khả năng ss hữu tính nhưng nếu có khả năng ss vô tính thì có khả năng hình thành loài mới.
39) Mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là nó phân giải không hoàn toàn thành CO2 phần còn lại lắng đọng trong đất thôi, tất nhiên nói lắng đọng dưới dạng CO2 thì cũng k chuẩn, còn sx CN có tạo rác thải thì mấy thứ đó cũng cần phân giải mà.
35) Thu mẫu thế nào thì phản ánh QT thực tế như vậy, giống như khi mình khảo sát số lượng hay mật độ QT thôi, vấn đề là mình đang tìm cách giải thích lý do SGK nói như vậy.
Câu 35: Nếu trong quần thể số lựơng cá thì so sánh nếu quần thể có số lượng cá bé ít cá lớn( cá lớn chắc là cá đã qua tuổi sinh sản :cry: nhiều) thì theo có hình giống như cái tháp bị lộn ngược rõ ràng là quần thể đang bị suy thoái ( cái này có thể liên tưởng đến bên địa ) quần thể phát triển - ổn định - suy thoái
Vấn đề ở chỗ số lượng cá lớn là cá đã qua tuổi sinh sản hay chưa , còn lượng cá bé là cá còn quá nhỏ hay là cá bé là cá sắp trở thành lực lượng sinh sản của quần thể
 
Last edited:
Câu 35: Nếu trong quần thể số lựơng cá thì so sánh nếu quần thể có số lượng cá bé ít cá lớn( cá lớn chắc là cá đã qua tuổi sinh sản :cry: nhiều) thì theo có hình giống như cái tháp bị lộn ngược rõ ràng là quần thể đang bị suy thoái ( cái này có thể liên tưởng đến bên địa ) quần thể phát triển - ổn định - suy thoái
Vụ này từ từ, lập cái topic thắc mắc vấn đề SGK rồi: Nghiên cứu về nhóm tuổi và vấn đề khai thác cá
 
thêm một số câu nữa
1)Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản ,đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên vì
A.Có sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể
B.Không có sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt sinh sản
C.Sự giao phối trong nội bộ quần thể xảy ra không thường xuyên
D.Không có sự cách li giao phối giữa các cá thể thuộc các quần thể khác nhau trong cùng 1 loài
mình thấy câu nào cũng giống giống nhau ấy
2)Nhân tố nào dưới đây làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể
A.Qúa trình giao phối
B.Qúa trình chọn lọc tự nhiên và các cơ chế cách li
C.Qúa trình đột biến
D.Tất cả đều đúng
cái này C phải không?
3) Qúa trình phân li tính trạng sẽ được thúc đẩy bởi quá trình nào
A.Các cơ chế cách li
B.Qúa trình chọn lọc
C.Qúa trình giao phối
D.Qúa trình đột biến
câu này tớ nghĩ là A
4)Tắc kè hoa nhanh chóng thay đổi màu sắc theo môi trường là hiện tượng gì
A.Đột biến
B.Thích nghi sinh thái
C.Biến dị tổ hợp
D.Thích nghi lịch sử
câu này tớ chọn B
5)Nhân tố nào báo hiệu sự thay đổi mùa
A.Cường độ chiếu sáng thay đổi
B.Độ dài chiếu sáng trong ngày thay đổi
C.Nhiệt độ thay đổi
D.Độ ẩm thay đổi
câu này tớ không biết cái nào
6)Đặc điểm nào dưới đây của quần thể là không đúng
A.Quần thể là đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên
B.Quần thể là đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong tự nhiên
C.Mỗi quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định
D.Qúa trình tiến hóa lớn diễn ra trên cơ sở sự biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể
 
4)Tắc kè hoa nhanh chóng thay đổi màu sắc theo môi trường là hiện tượng gì
A.Đột biến
B.Thích nghi sinh thái
C.Biến dị tổ hợp
D.Thích nghi lịch sử

5)Nhân tố nào báo hiệu sự thay đổi mùa
A.Cường độ chiếu sáng thay đổi
B.Độ dài chiếu sáng trong ngày thay đổi
C.Nhiệt độ thay đổi
D.Độ ẩm thay đổi
câu này tớ không biết cái nào
6)Đặc điểm nào dưới đây của quần thể là không đúng
A.Quần thể là đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên
B.Quần thể là đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong tự nhiên
C.Mỗi quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định
D.Qúa trình tiến hóa lớn diễn ra trên cơ sở sự biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể

Xin hết ạ, em biết nhiêu đó mà hk biết đúng hk. :mrgreen:
:botay:
 
thêm một số câu nữa
1)Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản ,đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên vì
A.Có sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể
B.Không có sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt sinh sản => câu này thì khá rõ rồi
C.Sự giao phối trong nội bộ quần thể xảy ra không thường xuyên=> sự giao phối giữa các cá thể trong quần thể xảy ra là khá thường xuyên so với các cá thể của quần thể khác nhau
D.Không có sự cách li giao phối giữa các cá thể thuộc các quần thể khác nhau trong cùng 1 loài
Quần thể đơn vị sinh sản của loài, bởi vì mỗi quần thể gồm nhiều cá thể thân thuộc nhưng khác nhau về kiểu gen, giao phối tự do, tạo ra các cá thể dị hợp có sức sống cao, dễ thích nghi với hoàn cảnh sống. Giữa các quần thể khác nhau trong cùng một loài không có sự cách ly sinh sản tuyệt đối. Tuy nhiên có sự giao phối giữa các cá thể trong nội bộ quần thể diễn ra thường xuyên hơn là giữa các quần thể khác nhau vì có sự cách ly địa lý, sinh thái hay sinh học.
2)Nhân tố nào dưới đây làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể
A.Qúa trình giao phối => câu này không nói rõ là giao phối ngẫu nhiên và giao phối gần
B.Qúa trình chọn lọc tự nhiên và các cơ chế cách li=> cái này SGK cũng đề cập ( thay đổi tần số alen hoặc KG)
C.Qúa trình đột biến => trong SGK có đề cập ( thay đổi cả tần số alen + tần số KG)
D.Tất cả đều đúng

3) Qúa trình phân li tính trạng sẽ được thúc đẩy bởi quá trình nào
A.Các cơ chế cách li
B.Qúa trình chọn lọc
C.Qúa trình giao phối
D.Qúa trình đột biến
câu này tớ nghĩ là A
4)Tắc kè hoa nhanh chóng thay đổi màu sắc theo môi trường là hiện tượng gì
A.Đột biến
B.Thích nghi sinh thái = thích nghi KH
C.Biến dị tổ hợp
D.Thích nghi lịch sử= thích nghi KG
câu này tớ chọn B
5)Nhân tố nào báo hiệu sự thay đổi mùa
A.Cường độ chiếu sáng thay đổi
B.Độ dài chiếu sáng trong ngày thay đổi
C.Nhiệt độ thay đổi
D.Độ ẩm thay đổi
câu này tớ không biết cái nào
6)Đặc điểm nào dưới đây của quần thể là không đúng
A.Quần thể là đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên
B.Quần thể là đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong tự nhiên
C.Mỗi quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định
D.Qúa trình tiến hóa lớn diễn ra trên cơ sở sự biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể
:oops:...............................................
 
Last edited:
1)Những trường hợp sau một thời gian dài trong quá trình tiến hóa loài vẫn giữ nguyên dạng nguyên thủy ,ít biến đổi được gọi là gì
A.Hóa thạch sống
B.Loài thủy tổ
C.Sinh vật hóa thạch
D.Sinh vật nguyên thủy
mình phân vân giữa câu B và D
2) Sự thích nghi của động vật đẳng nhiêt với điều kiện khô nóng được biểu hiện là
A.giảm tuyến mồ hôi,tăng bài tiết nước tiểu,chuyển hoạt động vào ban đêm hay trong hang hốc
B.giảm tuyến mồ hôi,ít bài tiết nước tiểu,chuyển hoạt động vào ban đêm hay trong hang hốc
C.Tăng tuyến mồ hôi,ít bài tiết nước tiểu,chuyển hoạt động vào ban đêm hay trong hang hốc
D.giảm tuyến mồ hôi,ít bài tiết nước tiểu,chuyển hoạt động vào buổi sáng
câu này mình chọn B
3)Theo quan niệm hiện đại,chọn lọc tự nhiên xảy ra ở mức độ nào sau đây
A.Cá thể,quần thể,quần xã
B.Giao tử,phân tử,NST
C.NST,cá thể quần thể
D.Dưới cá thể,cá thể,trên cá thể
4)Qúa trình hình thành quần xã ổn định trên một cù lao mới gọi là
A.Diễn thế thứ sinh
B.Diễn thế nguyên sinh trên cạn
C.Diễn thế nguyên sinh
D.Diễn thế nguyên sinh dưới nước
5)Sự đơn giản hóa các cơ quan tiêu hóa và tuần hoàn của giun đũa là một ví dụ về
A.Hiện tượng thoái bộ sinh học
B.Sự hình thành các nòi sinh thái
C.Hiện tượng tiến sinh
D.Hiện tượng đặc sinh
câu này mình chọn A
6)Các vật thể sống đang tồn tại trên trái đất là...(Đ:những hệ khép kín,M:những hệ mở),có cơ sở vật chất chủ yếu là ....(P:các đại phân tử protein,N:các đại phân tử axit nucleic,PN:các đại phân tử protein và axit nucleic) có khả năng tự đổi mới,tự sao chép,tự điều chỉnh ,tích lũy thông tin di truyền:
A.Đ,PN
B.M,P
C.M,N
D.M,PN
7)Thuộc tính nào không phải của protobion
A.Có thể hấp thụ các chất hữu cơ trong dung dịch
B.Có khả năng lớn dần lên và biến đổi cấu trúc nội tại
C.Có thể phân chia thành những giọt mới dưới tác dụng của cơ giới
D.Protobion là dạng sống đầu tiên có cấu tạo tế bào
9) Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quần thể thích nghi
A.Mỗi quần thể thích nghi là sản phẩm của chọn lọc tự nhiên trong hoàn cảnh nhất định nên chỉ có ý nghĩa trong hoàn cảnh phù hợp
B.Ngay trong hoàn cảnh ổn định thì đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh ,chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động,do đó đặc điểm thích nghi liên tục được hoàn thiện
C.Đặc điểm thích nghi của sinh vật là do kiểu gen qui định ,tuy nhiên nó chỉ mang tính tương đối
D.Chọn lọc tự nhiên đã tạo ra đặc điểm thích nghi của sinh vật nên đặc điểm thích nghi luôn đươc duy trì qua các thế hệ
mình chọn d
10)Số lượng cá thể của loài bị khống chế ở mức nhất định ,không tăng quá các hoặc giảm quá thấp do tác động của các mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng là hiện tượng
A.Khống chế sinh học
B.Ức chế cảm nhiễm
C.Hiệu quả nhóm
D.Tăng trưởng quần thể
câu này mình chọn A
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,688
Messages
71,582
Members
55,877
Latest member
prozhepro131
Back
Top