Các câu lí thuyết về sinh học phân tử

hoahongtim

Senior Member
1/96)Đặc điểm cấu trúc chung quan trọng nhất quyết định tính đa dạng đặc thù của ADN
A.Chúng đều có các liên kết hidro trong phân tử
B.Mỗi đơn phân của chúng đều có 3 thành phần
C.Chúng đều có cấu trúc xoắn
D.Chúng đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
51/94) Đặc điểm nào sau đây không thuộc quá trình tự sao
A.Có sự tham gia của enzym ARN-polimeraza
B.Diễn ra nhiều lần trong một chu kì tế bào
C.Thực hiện trên toàn bộ phân tử ADN
D.Cần năng lượng dưới dạng ATP
1/91) Trong mỗi nucleotit ,bazo nito và nhóm photphat liên kết theo thứ tự vào hai nguyên tử của đường ribozo
A.C1' và C
B.C3' và C5'
C.C5' và C3'
d.C5' và C1'
NHỜ CÁC BẠN GIÚP MÌNH
 
1, D
2, B
3, base nitrogen ở C1', còn nhóm phosphate ở C5'
 
1)Nhận xét nào dưới đây là không đúng
A.Đột biến gen thường gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn trên kiểu hình và khả năng sinh sản so với đột biến NST
B.Đột biến gen khi xuất hiện sẽ tái bản nhờ cơ chế tự nhân đôi của ADN
C.Đột biến gen xuất hiện với tần số cao hơn so với đột biến NST
D.Đột biến gen sau khi xuất hiện sẽ qua cơ chế sao mã và giải mã để tổng hợp phân tử protein tương ứng
Mình ko rõ câu A và C lắm
2)Ở người và động vật có vú,loại biến dị có khả năng di truyền cho thế hệ sau là
A.Thể đa bội
B.Thể dị bội
C.Đột biến gen
D.B và C đúng
câu này mình ko biết là cái nào nữa
3)Mô tả nào dưới đây là không đúng khi nói về điểm giống nhau giữa thể dị bội và đa bội
A.Đều làm ảnh hưởng xấu đến khả năng sống và sinh sản của cơ thể mang đột biến
B.Đều xảy ra do rối loạn phân li của NST trong quá trình phân bào
C.Đều có thể xảy ra ở TB sinh dưỡng ,TB sinh dục hoặc vào giai đoạn tiền phôi
D.Đều là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống
mình nghĩ là A
4)Đặc điểm nào dưới đây không phải của biến dị tổ hợp
A.Di truyển học
B.Có tính qui luật
C.Giup sinh vật thích nghi với điều kiện sống
D.Không định hướng
câu C phải không?
5)Hiện tượng không được phát hiện trong quá trình nghiên cứu của Menđen là
A.Gen trội át hoàn toàn gen lặn
B.Gen trội át không hoàn toàn gen lặn
C.Bố mẹ thuần chủng thì con lai đồng loạt giống nhau
D.Bố mẹ không thuần chủng thì con lai phân tính
 
1)Nhận xét nào dưới đây là không đúng
A.Đột biến gen thường gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn trên kiểu hình và khả năng sinh sản so với đột biến NST
B.Đột biến gen khi xuất hiện sẽ tái bản nhờ cơ chế tự nhân đôi của ADN
C.Đột biến gen xuất hiện với tần số cao hơn so với đột biến NST
D.Đột biến gen sau khi xuất hiện sẽ qua cơ chế sao mã và giải mã để tổng hợp phân tử protein tương ứng
Mình ko rõ câu A và C lắm
2)Ở người và động vật có vú,loại biến dị có khả năng di truyền cho thế hệ sau là
A.Thể đa bội
B.Thể dị bội
C.Đột biến gen
D.B và C đúng
câu này mình ko biết là cái nào nữa
3)Mô tả nào dưới đây là không đúng khi nói về điểm giống nhau giữa thể dị bội và đa bội
A.Đều làm ảnh hưởng xấu đến khả năng sống và sinh sản của cơ thể mang đột biến
B.Đều xảy ra do rối loạn phân li của NST trong quá trình phân bào
C.Đều có thể xảy ra ở TB sinh dưỡng ,TB sinh dục hoặc vào giai đoạn tiền phôi
D.Đều là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống
mình nghĩ là A
4)Đặc điểm nào dưới đây không phải của biến dị tổ hợp
A.Di truyển học
B.Có tính qui luật
C.Giup sinh vật thích nghi với điều kiện sống
D.Không định hướng
câu C phải không?
5)Hiện tượng không được phát hiện trong quá trình nghiên cứu của Menđen là
A.Gen trội át hoàn toàn gen lặn
B.Gen trội át không hoàn toàn gen lặn
C.Bố mẹ thuần chủng thì con lai đồng loạt giống nhau
D.Bố mẹ không thuần chủng thì con lai phân tính

Câu 3 A vì đột biến đa bội ở cây trồng tăng khả năng trao đổi chất, sức chống chịu tốt, kích thước các bộ phận lớn, nên không hẳn là có hại.
Câu 5 mình nghĩ A,B đều đúng vì thời đó Menden đã biết gì về gene đâu :hum:
 
Last edited:
Câu 5 mình nghĩ A,B đều đúng vì thời đó Menden đã biết gì về gene đâu :hum:

Em thì lại nghĩ khác ạ, em thấy câu này chỉ có đáp án B đúng thôi ạ.
Cái mà đề bài hỏi ở đây là hiện tượng không được phát hiện trong quá trình nghiên cứu của Menđen mà anh.:mrgreen:
 
Last edited:

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,688
Messages
71,582
Members
55,877
Latest member
prozhepro131
Back
Top