What's new

Phân loại Tảo Silic, ai biết xin giúp mình

lunarkasumi

Member
Mình đang làm đề tài phân loại tảo silic phù du ở đầm phá
Mình gặp những loài tảo này nhưng không định được tên. Ai biết xin giúp mình với :please::please::please:
 
Last edited:

Facebook

Top