What's new

Bằng cách nào phân lập từng loại tế bào cấu thành từ phôi dâu( Blastocysts) ?

Daniel Tran

New member
Bằng cách nào phân lập từng loại tế bào cấu thành từ phôi dâu( Blastocysts) ?

tế bào ICM ( Inner Central Mass ) , mình đã biết cách phân lập , nhưng các dòng tế bào gốc như Trophoblast, các bạn biết giúp mình với nhé

Thanks.:hoanho:
 

Facebook

Top