What's new

Thể khảm tứ bội ở động vật được hình thành bằng những cách nào?

các bạn ơi cho mình hỏi, thể khảm tứ bội ở động vật được hình thành bằng những cách nào? đầy đủ nha
 

tungpro

Member
Hiện tượng lệch bội xảy ra ở tb sinh dưỡng nếu xảy ra ở giai đoạn sớm của hợp tử thì một phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khảm
 

Facebook

Top