What's new

Em có 1 câu hỏi đc cô giao cho mong cá anh chị có thể giúp em phần chức năng đó đấy ạ em thấy nó kì quá

Yami nekio

Member
Nói về sinh sản của vi sinh vật:
Một. Please nêu các loại bào tử gặp ở vi sinh vật.
NS. Về chức năng, chúng ta khác nhau ở những điểm nào?
 

Facebook

Top