What's new

Kết tủa thuận nghịch - không thuận nghịch protein

toilabantot

New member
Mọi người giúp mình bài TN này!
* Kết tủa thuận nghịch pro
- Lấy 2 ống nghiệm, đánh số 1-2 và cho vào mỗi ống 1 ml dd lòng trắng trứng nguyên chất.
- Sau đó thêm vào:
+Ống 1: 1ml dd (NH4)2SO4 bão hòa, lắc nhẹ, xuất hiện các thể vẫn trắng globuline.
+Ống 2: thêm từ từ tinh thể (NH4)2SO4, lắc đến khi dd bão hòa (NH4)2SO4.
So sánh kết tủa 2 ống thì ống 2 kết tủa nhiều hơn, mọi giải thích dùm mình nha! Please (y)
* Kết tủa không thuận nghịch
- Lấy 5 ống nghiệm, đánh số từ 1-5 và cho vào mỗi ống 1ml dd protein trứng (lọc 2 lần từ lòng trắng nguyên chất).
- Tiến hành:
+Ống 1: đun nóng.
+Ống 2: thêm 2 giọt CH3COOH 1% đun nóng.
+Ống 3: thêm 2 giọt CH3COOH 10% đun nóng đến sôi.
+Ống 4: thêm 2 giọt CH3COOH 10% và 2 giọt NaCl bão hòa, đun nóng.
+Ống 5: thệm 1 giọt NaOH 10% đun nóng đến sôi.
Ghi chú: nhiệt độ đun nóng từ 50-55.
Bài này nhóm mình làm không đạt. Mọi người giải thích hiện tượng trong từng ống nghiệm giúp mình Thank!!!!
 

Facebook

Top