What's new

các điều kiện muối và nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng loại bỏ cặn tế bào và kết tủa acid nucleic từ dịch nghiền tế bào???

Dạ em chào mọi người ạ. Em có một số thắc mắc về thí nghiệm như sau, mong mọi người giải thích giúp em với ạ.
* Thí nghiệm:
Nghiền 10g hành củ trong 20ml SDS 1% lọc lấy dịch trong. Cho dịch trong vào 5 ống Falcon mỗi ống chứa 2 ml, ghi kí hiệu các ống lần lượt A, B, C, D,E
+ ống A: bổ sung 2ml dd amoni acetat 2M
+ ống B: bổ sung 2ml dd natri acetat 2M
+ ống C: bổ sung 2ml dd natri clorid 2M
+ ống D: đun cách thủy 5phut, để nguội đêna nhiệt độ phòng bổ sung 2ml dd amoni acetat 2M
+ ống E: bổ sung 2ml H2O

??? CÂU HỎI
1. các muối bổ sung vào và việc đun cách thủy ở ống D ảnh hưởng thế nào đến khả năng loại cặn và kết tủa ADN?
2. So sánh khả năng tạo kết tủa ở các ống trên?
 

Facebook

Top