What's new

[HELP] [Nêu ví dụ] Phân chia các loài động vật theo nhiệt độ

CRAZO

Member
Dựa vào khoảng giới hạn về nhiệt độ của sinh vật người ta chia sinh vật thành các nhóm sau:
- Nhóm rộng nhiệt
- Nhóm hẹp nhiệt: gồm Hẹp nhiệt thấp và hẹp nhiệt cao.
Cho ví dụ mỗi nhóm ít nhất 3 loài (gồm cả động vật và thực vật).

Mọi người giúp em với :cry:
 
Dựa vào khoảng giới hạn về nhiệt độ của sinh vật người ta chia sinh vật thành các nhóm sau:
- Nhóm rộng nhiệt
- Nhóm hẹp nhiệt: gồm Hẹp nhiệt thấp và hẹp nhiệt cao.
Cho ví dụ mỗi nhóm ít nhất 3 loài (gồm cả động vật và thực vật).

Mọi người giúp em với :cry:

bạn có thể tìm ví dụ theo cách này nhé:

1) với loài rộng nhiệt, khả năng phân bố của nó sẽ rất rộng, có mặt ở cả nhiệt đới, ôn đới, hàn đới ví dụ như cá voi lưng gù.

2) loài hẹp nhiệt thấp: chỉ có phân bố ở vùng lạnh ví dụ như cá tuyết.

3) loài hẹp nhiệt cao: chỉ có phân bố ở xứ nóng như cá rô phi.

tự tìm thêm 2 ví dụ còn lại theo cách trên.
DK
 

Similar threads

Facebook

Top