Tế bào Help em với

Minh Kha

Junior Member
1) Cho biết tầm quan trọng của việc ADN chỉ đc nhân đôi 1 lần trong 1 CK tế bào ?
2) cho biết ADN được đóng gói trong chất nhiễm sắc có vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình điều hòa biểu hiện gen?
3)Màu thân cây của một loài thực vật sinh sản hữu tính là một tính trạng số lượng được điều khiển bởi 5 locut gen phân li độc lập, trong đó mỗi locut có 2 alen được kí hiệu tương ứng là A/a, B/b, D/d, E/e và F/f. Màu thân cây được phân thành ba mức tuỳ thuộc lượng prôtêin được tạo ra bởi các alen trội có đạt ngưỡng nồng độ hay không? Cụ thể, nếu cá thể có kiểu gen gồm ít nhất 4 alen trội sẽ có thân màu nâu sẫm, còn cá thể có kiểu gen gồm 2 hoặc 3 alen trội có thân màu nâu nhạt. Đối với các kiểu gen còn lại, thân có màu xanh.Nếu đem lai giữa dòng đồng hợp tử trội ở cả 5 locut gen với dòng đồng hợp tử lặn về cả 5 locut gen, thì xác suất xuất hiện các kiểu hình ở F1 và F2 như thế nào? Giải thích. Biết rằng F1 giao phối ngẫu nhiên
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top