HELP - Hỏi Về Cách Tính MPN/100ml

lnd100793

Junior Member
Mình làm Coliform tổng số, số ống nghiệm chứa 10ml môi trường BGBL dương tính ở loạt nồng độ pha loãng 0.1, 0.01, 0.001 (hút 1ml nước thải vào 9ml nước muối sinh lý) lần lượt là 3 - 2 - 1

Vậy kết quả MPN/100ml của mình là 150 MPN/100ml hay 15 000 MPN/100ml

Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. :please:
 
Mình tính là 1500MPN/100ml.
Bạn đang thử nghiệm nước thải ở nồng độ 10^0, 10^-1 và 10^-2.
Khi bạn tính trên đươn vị 100ml, thì lượng mẫu cần thử nghiệm ở các nồng độ 10^0, 10^-1 và 10^-2 là 10ml. vậy khi bạn sử dụng 1ml là bạn đã giảm 10 lần, nên kết quả là 150 * 10 MPN/100ml.
 
15000MPN/ 100l nhé bạn. Mình đọc ko kỹ. bạn sử dụng mẫu 1ml mẫu ở nồng độ 10^-1, 10^-2 và 10^-3 để bổ sung vào hệ thống MPN.
 
Mình làm Coliform tổng số, số ống nghiệm chứa 10ml môi trường BGBL dương tính ở loạt nồng độ pha loãng 0.1, 0.01, 0.001 (hút 1ml nước thải vào 9ml nước muối sinh lý) lần lượt là 3 - 2 - 1

Vậy kết quả MPN/100ml của mình là 150 MPN/100ml hay 15 000 MPN/100ml

Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. :please:
bạn đếm số ống dương sau đó tra bảng MPN ra kết quả, lấy kết quả nhân với 10^2, ví dụ bạn tra ra là 150 thì kết quả sẽ là 150x10^2= 15000MPN/100ml
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,278
Messages
72,180
Members
56,125
Latest member
thegioicuacong
Back
Top