Các mem ơi! giúp mình dịch câu này vơi!

Recently technology has allowed the discovery of the deep ocean vent communities.

Recently: gần đây
technology: công nghệ
has allowed: đã cho phép
the discovery of : khám phá ra
the deep ocean vent communities: các quần xã sinh vật trong các khe (rãnh) núi lửa ở đại dương (deep ocean vent thường là các vực rất sâu được tạo thành do cách hoạt động địa chất của bề mặt trái đất và núi lửa)
 
Gần đây công nghệ đã cho phép khám phá ra quần xã sinh vật trong các khe(rãnh) núi lửa ở đại dương.
 
có 2 câu này em dịch mãi không được "Though this is a simplification of more complicated scheme, latitude and altitude approximate a good representation of the distribution of biodiversity within the biosphere" và "Biomes correspond rather well to subdivisions distributed along the latitudes, from the equator towards the poles, with differences based on to the physical environment (for example, oceans or mountain ranges) and to the climate.. Their variation is generally related to the distribution of species according to their ability to tolerate temperature and/or dryness. For example, one may find photosynthetic algae only in the photic part of the ocean (where light penetrates), while conifers are mostly found in mountains."
 
Mình khuyên là đi học lại english cho tốt vào. Ít nhất cũng hết C xịn, và phải chịu khó tra từ điển.

Nếu câu nào cũng ko dịch được, thì tìm tiếng VIỆt mà đọc.
 
người ta hỏi có một câu thôi mà..không biết thì phải hỏi..bạn có chắc là bạn giỏi hơn người ta không mà cho một " lời khuyên" nghe khó ưa quá vậy cfareast
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,658
Messages
71,552
Members
55,873
Latest member
68gamebaisit
Back
Top