What's new

KQ mấy câu sinh thái hay nầy

1): Trong một sinh cảnh xác định, khi số loài tăng lên thì số cá thể của mổi loài giảm đi ,nguyên nhân chủ yếu là do:
A) Vì sự cạnh tranh cùng loài mạnh mẻ
B) Vì sự xảy ra sự phân chia khu phân bố
C) Vì sự cạnh tranh khác loài mạnh mẻ
D) Vì xảy ra sự phân chia nguồn sống
 

ngoc anh

Member
Cạnh tranh khác loài, tớ nghĩ không ảnh hưởng bằng việc phân chia nguồn sống. Nguồn sống mà giảm đi thì đồng nghĩa với việc ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của k chỉ một loài, thêm nữa, nguồn thức ăn khan hiếm còn dẫn đến cạnh tranh cùng loài.
 
mình cũng nghĩ giống Ngoc anh, số lòai tăng lên nhưng nguồn sống có hạn thì mỗi loài phải giảm số cá thể, có như vậy thì mới đảm bảo được khả năng của nguồn sống
 

Facebook

Top