Mọi người giải thích giùm em mấy câu này với ạ

Thanh Phương;))))

Junior Member
1) Nếu trong quá trình giảm phân ở tất cả các tế bào sinh trứng của châu chấu cái (2n=24) đều hoàn toàn bình thường, còn ở tất cả các tế bào sinh tinh của châu chấu đực đều không có sự phân li của nhiễm sắc thể giới tính thì tính theo lí thuyết, khi 2 con châu chấu này giao phối với nhau sẽ tạo ra loại hợp tử chứa 23 nhiễm sắc thể với tỉ lệ là:
A. 25%. B. 50% C. 75%. D. 12,5%.
2) Một loài thực vật, thể dị bội dạng thể một có 27 NST. Khi 1 tế bào của thể đột biến này nhân đôi 2 lần thì số NST môi trường cung cấp là
A.163 B.28 C.81 D.84
3) Ở một loài thực vật, thể dị bội dạng thể một NST số 5 có 23 NST. Có thể có bao nhiêu dạng thể dị bội khác nhau của loài có số NST tương tự
A.24 B.22 C.11 D.12
4) Ở một loài thưc vật, xét một cặp NST tương đồng chứa gen B và b. Xét cá thể có kiểu gen Bb giảm phân trong môi trường có chứa côsixin kết quả có thể cho những loại giao tử nào sau đây?
1.BBbb 2.BB 3.bb 4.0 5.B 6.Bb 7.b
A.1 hoặc 2 hoặc 3
B.1 hoặc 2 hoặc 4
C. 1 và 3
D. 4 và 5
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top