Nguyên phân

leemete

Senior Member
Ở ruồi giấm 2n=8, quá trình nguyên phân liên tiếp diễn ra từ 1 tế bào sinh dục sơ khai đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 105 NST đơn. Số đợt nguyên phân đã diễn ra là:
a/ 2
b/ 3
c/ 4
d/ 5
 
Ở ruồi giấm 2n=8, quá trình nguyên phân liên tiếp diễn ra từ 1 tế bào sinh dục sơ khai đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 105 NST đơn. Số đợt nguyên phân đã diễn ra là:
a/ 2
b/ 3
c/ 4
d/ 5
8(2^x-1)=105 => 2^x = 105/8+1= 14,125 => đề sai vì số tế bào con không thể là số lẻ
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top