Tế bào Nguyên phân. Giảm phân

Dreamer

Junior Member
Mình đang học lại bài này, thấy một số vấn đề suy đoán nhưng chưa rõ, mong các bạn hỗ trợ thêm.
1. Bài này mình thấy NST đơn, kép, lưỡng bội, đơn bội dễ nhầm lẫn. NST đơn bội khác, NST đơn khác.
- Theo mình, có 2 điều kiện để 1 NST là đơn bội: + không kép. + không có NST tương đồng
- NST có kép, có tương đồng là : cặp NST kép tương đồng (trong GP), 2n kép tương đồng.
- NST không kép, có tương đồng là : NST đơn lưỡng bội , 2n đơn
- Vẫn chưa nghĩ ra có NST nào không kép, không tương đồng không?
Nói chung 1 tế bào cứ có 1 cái có nguồn từ bố, 1 cái từ mẹ là có cặp tương đồng, có lưỡng bội, đơn hoặc kép.
Như vậy, con người có 46 cái NST, tồn tại thành 23 cặp tương đồng, mỗi lần NP,GP là phân bào từng cặp NST tương đồng.
2. Giải thích vì sao GP sản phẩm có NST giảm 1 nửa.
Các lời giải đều nói 2 ý : vì nó nhân đôi 1 lần nhưng chia 2 lần.
Theo mình còn thiếu, vì kì cuối NP và kì cuối GP I đã có sự khác nhau. 1 đơn, 1 kép. Khác nhau này không phải do 1l nhân đôi, 2l phân chia.
- Mà do GP có sự bắt cặp tương đồng kép ở kì đầu I sau khi nhân đôi. Sự bắt cặp này làm thoi vô sắc chỉ gắn vào 1 phía tâm động của 1 NST kép. Khi kéo về 2 cực, kéo luôn mỗi NST kép trong cặp kép tương đồng đó về 2 cực. Mà NST kép là sự nhân đôi của 1 cái NST, 1 cái thì chỉ có từ bố hoặc từ mẹ, nên kéo 1 NST kép về .Sau đó, mới phân chia tiếp từ kép đơn bội thành đơn đơn bội, thì tạo các tế bào đơn bội (vì trong đó không có cặp NST tương đồng nên không có lưỡng bội).
3. Vậy giải thích luôn vì sao NP giữ nguyên bộ NST
- Vì không có sự bắt cặp tương đồng sau khi nhân đôi, nên thoi vô sắc gắn vào 2 phía tâm động của NST kép. Khi kéo về 2 cực, nó chia đôi mỗi NST kép ra thành 4 cái đơn. Sau đó tạo 2 tế bào có 1 cái đơn từ bố, 1 cái đơn từ mẹ => NST đơn lưỡng bội giống ban đầu.
Nhận xét của mình có gì sai không, mong mọi người góp ý
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,660
Messages
71,565
Members
56,298
Latest member
kelvinw021
Back
Top