Sinh 10 nguyên phân. Giúp em với ạ!

Giúp e a,b với ạ

  • Lựa chọn thăm dò í kiến

    Votes: 0 0.0%
  • Lựa chọn thăm dò í kiến

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    0

quốcha

Member
Nghiên cứu hoạt động tế bào ở một loài động vật, người ta thấy: Có một nhóm 6 tế bào thực hiện 3 lần nguyên phân liên tiếp, Yêu cầu môi trường nội bào cung cấp nguồn nguyên liệu tương thích 1008 NST đơn. Hãy xác địnha Số tế bào con tạo ra qua quá trình phân bào nói trên?

b. Số NST trong bộ nhiễm NST của loài trên?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top