Sinh 10 nguyên phân. Giúp em với ạ!

Giúp e a,b với ạ

  • Lựa chọn thăm dò í kiến

    Votes: 0 0.0%
  • Lựa chọn thăm dò í kiến

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    0

quốcha

Member
Nghiên cứu hoạt động tế bào ở một loài động vật, người ta thấy: Có một nhóm 6 tế bào thực hiện 3 lần nguyên phân liên tiếp, Yêu cầu môi trường nội bào cung cấp nguồn nguyên liệu tương thích 1008 NST đơn. Hãy xác địnha Số tế bào con tạo ra qua quá trình phân bào nói trên?

b. Số NST trong bộ nhiễm NST của loài trên?
 
a) 1 tế bào trải qua 3 lần nguyên phân sẽ tạo ra 2^3=8 tế bào. Do đó 6 tế bào sau 3 lần nguyên phân sẽ tạo ra 48 tế bào con.
b) Gọi số nhiễm sắc thể loài trên là x. Theo đề bài ta có phương trình
48x (của tế bào con) - 6x (của tế bào gốc) = 42x = 1008
<=> x=24 (NST)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,744
Messages
71,649
Members
56,316
Latest member
AZcoin
Back
Top