Trao đổi chéo kép

sanhhp

Senior Member
[FONT=&quot]Câu 14.[/FONT][FONT=&quot] Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng mầm xanh, a qui định mầm vàng; gen B qui định tính trạng mầm mờ, b qui định mầm bóng; gen D qui định tính trạng lá bình thường, d qui định lá bị cứa, 3 gen này cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho cây dị hợp về 3 gen lai phân tích thì thu được kết quả như sau:[/FONT]

[FONT=&quot] Kiểu gen của FB [/FONT][FONT=&quot]Số cá thể tương ứng ở FB[/FONT]​
[FONT=&quot]aBD/abd 64
[/FONT]​
[FONT=&quot]abd/abd 280
[/FONT]​
[FONT=&quot]Abd/abd 64
[/FONT]​
[FONT=&quot]ABD/abd 280
[/FONT]​
[FONT=&quot]ABd/abd 48
[/FONT]​
[FONT=&quot]aBd/abd 8
[/FONT]​
[FONT=&quot]AbD/abd 8
[/FONT]​
[FONT=&quot]abD/abd 48
[/FONT]​
[FONT=&quot]Hãy lập bản đồ di truyền về 3 gen trên.[/FONT]
(trích đề thi chọn đội tuyển HSGQg tỉnh Hà Tĩnh)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,368
Messages
72,272
Members
56,168
Latest member
5jilicomph
Back
Top