Giúp mình các bạn ơi !!!!!!!!?

strawberrygirl

Junior Member
1/Một tổ hợp U và X với tỉ lệ U : X = 5:1. Xác suất tạo ra loại bộ 3 có 2U và 1X là bn ?
2/ Từ 4 loại ribonucleotit A,U,G,X thì xác suất tạo ra loại bộ 3 ít nhất 1U là bn?
3/ 1 phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribonucleotit A:U:G:X = 1:2:3:4. Tính theo lí thuyết tỉ lệ bộ 3 chứa 2A là bn ?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top