Các bạn ơi! Giúp mình mấy bài tập Sinh này với!

longsat035

Junior Member
Câu 1: Bệnh hói đầu ở người do 1 gen trên nhiễm sắc thể thường quy định, gen này trội ở nam , lặn ở nữ. Xác suất để một cặp vợ chồng đều có kiểu gen dị hợp về tính trạng này sinh 1 đứa con trai đầu lòng bị hói, 1 đứa con gái sau không hói là:
A. 0,0469 B. 0,0938 C. 0,1406 D. 0,2813
Câu 2: Tần số tương đối của alen A ở phần đực trong quần thể ban đầu là 0,6. qua ngẫu phối quần thể đạt được trạng thái cân bằng di truyền với cấu trúc 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. Tần số tương đối của alen A, a ở phần cái của quần thể ban đầu là:
A. A = 0,6 ; a = 0,4 B. A = 0,7 ; a = 0,3

C. A = a = 0,5 D. A = 0,8 ; a = 0,2
Câu 3: Trong một quần thể , một alen lặn khởi đầu là trung tính và có tần số là 0,3. Môi trường sống biến đổi làm cho các kiểu gen đồng hợp tử lặn chết hoàn toàn. Thì tần số alen lặn đó sau 2 thế hệ chọn lọc là:
A. 0,25 B. 0,187 C. 0,23 D. 0,5


Mong các bạn trả lời sớm. Mình cảm ơn các bạn nhiều!
 
Câu 1: Câu này mình nghĩ là C. Nhưng hơi phân vân 1 chút. Nếu đúng thì mình sẽ trình bày ra, còn không thì bạn khác giải cho mình xem với nhé :mrgreen:

Câu 2: Cho mình hỏi đây là alen trên NST thường hay X vậy.
Nếu là thường thì: f(A)đực = 0.6 => f(a)đực=0.4
QT cân bằng => f(A) = 0.7 , f(a)= 0.3
ADCT: f(A)cb = ( f(A)đực + f(A)cái ):2
=> f(A)cái = 0.8 ; f(a)cái = 0.2
=> D

Câu 3:cái này ADCT với alen lặn
q/(1+nq)
trong đó : q tỉ lệ con lặn ở đời ban đầu, n số thế hệ
=> ở đây f(a)sau 2 thế hệ = 0.1875.
=> B
 
1/C
với nam AA, Aa hói, aa ko hói
nữ AA hói, Aa, aa:ko hói
P:AaxAa
F1:1AA:2Aa:1aa
=> xác suất con trai hói, gái ko hói=1/2x3/4x1/2x3/4
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,556
Members
56,294
Latest member
sbobet2024
Back
Top