What's new

Lycosa pseudoanulata - Giúp đỡ mình với các bạn ơi!

Mình đang nghiên cứu về con nhện bắt mồi ăn thịt Lycosa pseudoanulata. Bạn nào có tài liệu về con nhện này giúp mình với, mình seaching trên Google rồi mà không tìm được là bao. Nếu có bằng tiếng anh thì tốt.
- Mình cần tài liệu về các pha phát dục, nhện trải qua bao nhiêu tuổi thì trưởng thành
- Sức ăn của nhện đối với rầy nâu, các loài sâu hại
 

00792

Moderator
http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:jer&volume=29&issue=1&article=008
http://baovethucvathaiphong.com.vn/?pageid=newsdetailsTram&catID=1&id=49
lycosa_rabida.jpg
 

Facebook

Top