Câu hỏi về Mô thực vật và Xích thức ăn???

hanoi26

Junior Member
Sau khi tích lũy trong mô thực vật, năng lượng biến đổi ra sao?
Sự hao phí năng lượng khi đi qua mỗi bậc dinh dưỡng của xích thức ăn là do những nguyên nhân nào?

Các bạn cho ý kiến nhé!
 
Câu hỏi 1 của bạn chưa thực sự rõ ràng. Cái gì sau khi được tích lũy trong mô thực vật? Còn sự biến đổi của năng lượng tính từ năng lượng mặt trời (quang năng) được tích lũy trong các hợp chất hữu cơ qua quá trình quang hợp ở thực vật (hóa năng), sau đó nó có thể tiếp tục được duy trì ở trạng thái hóa năng này hoặc bị oxy hóa và giải phóng năng lượng (nhiệt năng hoặc công năng)
Sự hao phí năng lượng khi đi qua mỗi bậc dinh dưỡng trong chuỗi thức ăn do 3 nguyên nhân chủ yếu:
- Năng lượng không được khai thác ở bậc dinh dưỡng kế tiếp: ví dụ: Bò không bao giờ có thể ăn được hết toàn bộ cỏ (lá, thân, rễ, củ, lá mục etc) trên cánh đồng.
- Năng lượng không được đồng hóa bởi bậc dinh dưỡng kế tiếp: ví dụ: mặc dù ăn rất nhiều cỏ nhưng bò cũng thải ra ngoài rất nhiều "phân", là những phần mà con bò không thể đồng hóa được.
- Năng lượng hao phí do quá trình dị hóa của bậc dinh dưỡng kế tiếp: Ví dụ: để có năng lượng đi gặm cỏ, tiêu hóa cỏ .... con bò phải sử dụng một phần chất hữu cơ mà cơ thể nó tích lũy được cho quá trình dị hóa.
Túm lại: với những sự hao phí lớn như vậy, tính toán một cách thô sơ thì hao phí năng lượng trung bình qua mỗi bậc dinh dưỡng là 90%. Do đó, chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường không kéo dài: phổ biến 3- 5 bậc.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top