What's new

Gen im lặng

pththao

Member
Theo mình biết silencer là một đoạn DNA cho phép repressors (một dạng down-regulatory factors) bám vào, kết quả của sự kết hợp đó là làm ngưng hoặc giảm phiên mã (transcription) của một hoặc vài gene nhất định lân cận đoạn DNA đó.
 

colenvituonglai

New member
Theo mình biết silencer là một đoạn DNA cho phép repressors (một dạng down-regulatory factors) bám vào, kết quả của sự kết hợp đó là làm ngưng hoặc giảm phiên mã (transcription) của một hoặc vài gene nhất định lân cận đoạn DNA đó.
thank bạn (y)nhưng bạn có thể lấy cho mình 1 ví dụ cụ thể không ^^
hì, câu hỏi trong đề cương ôn tập của bọn mình mà :botay:
 

pththao

Member
Ví dụ thì chịu rồi, để bạn nào chuyên gia giúp bạn thôi. Mấy cái tên gene mình chưa bao giờ nhớ được, trừ p53 cancer suppressor.
 
khái niệm gen im lặng? cấu trúc? chức năng và ví dụ? co phải bạn muốn hỏi như vậy không? hay bạn hỏi ý nào trong đó?
cái này có liên quan toi epgenetic đấy, một lĩnh vực trong di truyền học phát triển, một lĩnh vực mới,
 

colenvituonglai

New member
khái niệm gen im lặng? cấu trúc? chức năng và ví dụ? co phải bạn muốn hỏi như vậy không? hay bạn hỏi ý nào trong đó?
cái này có liên quan toi epgenetic đấy, một lĩnh vực trong di truyền học phát triển, một lĩnh vực mới,
oh yeah! được thế thì còn gì bằng :mrgreen: mình biết đó là trình tự gen có khả năng ức chế phiên mã, nhưng không hiểu rõ lắm cụ tỉ nó như thế nào ^^! bạn có thể nói sơ sơ cho mình về cấu trúc, vai trò và ví dụ minh họa được chứ? (y)
 

Facebook

Top