Bài tập hóa

Status
Not open for further replies.

serry1410

Senior Member
Em thấy mí cái diễn đàn hay có cái chuyên mục này, ở đây mình cũng làm thử một cái xem sao. Em post trước nhé
1/ OXit của sắt có CT FexOy (trong đó Fe chiếm 72,41% theo khối lượng). KHử hoàn toàn 23,2g oxit này bằng CO dư thì sau phản ứng khối lượng hỗn hợp khí tăng lên 6,4 g. Hoà tan chất rắn thu đc bằng HNO3 đặc, nóng thu đc 1 muối và X mol NO2. Giá Trị của X là?
A. 0,45
B. 0,6
C. 0,75
D. 0,9
2/ Đốt 8,4 bột sắt kim loại trong oxi thu đc 10,8g hh chứa Fe2O3, Fe3O4 và Fe dư. Hòa tan hết 10,8g A bằng dd HNO3 loãng dư thu đc V lít NO! Ở đkc. Giá trị V là.
A. 5,6 lít
B. 2,24 Lít
C. 1,12 lít
D. 3,36 lít
Thanks mọi người nhìu :)
 
Em thấy mí cái diễn đàn hay có cái chuyên mục này, ở đây mình cũng làm thử một cái xem sao. Em post trước nhé
1/ OXit của sắt có CT FexOy (trong đó Fe chiếm 72,41% theo khối lượng). KHử hoàn toàn 23,2g oxit này bằng CO dư thì sau phản ứng khối lượng hỗn hợp khí tăng lên 6,4 g. Hoà tan chất rắn thu đc bằng HNO3 đặc, nóng thu đc 1 muối và X mol NO2. Giá Trị của X là?
A. 0,45
B. 0,6
C. 0,75
D. 0,9
2/ Đốt 8,4 bột sắt kim loại trong oxi thu đc 10,8g hh chứa Fe2O3, Fe3O4 và Fe dư. Hòa tan hết 10,8g A bằng dd HNO3 loãng dư thu đc V lít NO! Ở đkc. Giá trị V là.
A. 5,6 lít
B. 2,24 Lít
C. 1,12 lít
D. 3,36 lít
Thanks mọi người nhìu :)
Câu 1: Số mol CO = số mol CO2 = 0.64/16 = 0.4
PT:
FexOy + yCO => xFe + y CO2
04./y 0.4
=> M= 23.2/(0.4/y)=58y
Lại có: 56x/(56x+16y)=0.7241
=>56x/58y=0.7241
=>x/y~0.75
=> x=3, y=4
=> Fe3O4
Ta có số mol Fe3O4=0.1 => số mol Fe sinh ra = 0.3
PT:
Fe + 6HNO3 => Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
0.3 0.9
Đáp án D

Câu 2:
Số mol của bột sắt là 8.4/56=0.15
Số mol O2 trong hỗn hợp oxit sắt là (10.8-8.4)/32=0.075
Theo định luật bảo toàn e ta có:
Fe - 3e => Fe3+
0.15 0.45
O2 + 4e => 2O2-
0.075 0.3
N5+ +3e => N2+
a mol 3a mol a mol
=> 0.3 + 3a = o.45 => a=0.05 mol
=> V=1.12l
Đáp án C
 
cach 2

c2:
ta có công thức
m1= 0.7m2+5.6ne
trong đó m1 là khối lượng Fe ban đầu
m2 là khối lượng Fe và Oxit Fe
ne là số mol e nhận
áp dụng => ne=(8.4-0.7 *10.8)/5.6=0.15
có N5+ +3e=>N2+
mol x 3x x
=>3x=0.15=>x =0.05 => V NO =0.05*22.4=1.12l =>đáp án C
c1
câu1 mình ko có y kiến:)
 
Em thấy mí cái diễn đàn hay có cái chuyên mục này, ở đây mình cũng làm thử một cái xem sao. Em post trước nhé
1/ OXit của sắt có CT FexOy (trong đó Fe chiếm 72,41% theo khối lượng). KHử hoàn toàn 23,2g oxit này bằng CO dư thì sau phản ứng khối lượng hỗn hợp khí tăng lên 6,4 g. Hoà tan chất rắn thu đc bằng HNO3 đặc, nóng thu đc 1 muối và X mol NO2. Giá Trị của X là?
A. 0,45
B. 0,6
C. 0,75
D. 0,9
2/ Đốt 8,4 bột sắt kim loại trong oxi thu đc 10,8g hh chứa Fe2O3, Fe3O4 và Fe dư. Hòa tan hết 10,8g A bằng dd HNO3 loãng dư thu đc V lít NO! Ở đkc. Giá trị V là.
A. 5,6 lít
B. 2,24 Lít
C. 1,12 lít
D. 3,36 lít
Thanks mọi người nhìu :)
giải
2/ 8.4= 0.7*10.8 + 5.6*nE => nE= 0.15
=> nNO= 0.15/3 = 0.05(MOL)
VNO= 0.05* 22,4 = 1.12
ĐÂY LÀ CÔNG THỨC TÍNH NHANH :bimat:
 
Status
Not open for further replies.

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,368
Messages
72,272
Members
56,168
Latest member
5jilicomph
Back
Top