Phân loại động vật

Huong Nguyen

Junior Member
Kính gửi Ban quản trị diễn đàn và các bạn thành viên!
Em là dân ngoại đạo, không có hiểu biết chuyên môn về sinh học, nhưng em đang làm một đề tài về ngôn ngữ có liên quan đến sinh học, rất mong các anh chị và các bạn giúp đỡ.
1.Em xin được hỏi các bạn và các anh chị về việc phân loại động vật được quan niệm như thế nào ạ?
Vấn đề em đang quan tâm là có tài liệu nào( sách/báo/giáo trình/bài viết/web...) giới thiệu/ đề cập đến việc phân loại động vật theo tiêu chí môi trường sống không, vậy động vật thuỷ sinh gồm những loại nào, được phân chia ra sao...
2. Em xin các anh chị và các bạn chỉ giúp có cuốn từ điển sinh học nào có quy mô một chút không ạ? Giới thiệu giúp em có thể tìm thấy dễ nhất ở đâu? Em đã đọc quyển " Từ điển sinh học phổ thông", Huỳnh Thị Dung, Nguyễn Vũ, Nxb VHTT, 2002 rồi, nhưng quyển này quá nhỏ và ít.
Cảm on các anh chị và các bạn đã quan tâm!
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cá anh chị và các bạn!
 
Kính gửi Ban quản trị diễn đàn và các bạn thành viên!
Em là dân ngoại đạo, không có hiểu biết chuyên môn về sinh học, nhưng em đang làm một đề tài về ngôn ngữ có liên quan đến sinh học, rất mong các anh chị và các bạn giúp đỡ.
1.Em xin được hỏi các bạn và các anh chị về việc phân loại động vật được quan niệm như thế nào ạ?
Vấn đề em đang quan tâm là có tài liệu nào( sách/báo/giáo trình/bài viết/web...) giới thiệu/ đề cập đến việc phân loại động vật theo tiêu chí môi trường sống không, vậy động vật thuỷ sinh gồm những loại nào, được phân chia ra sao...
2. Em xin các anh chị và các bạn chỉ giúp có cuốn từ điển sinh học nào có quy mô một chút không ạ? Giới thiệu giúp em có thể tìm thấy dễ nhất ở đâu? Em đã đọc quyển " Từ điển sinh học phổ thông", Huỳnh Thị Dung, Nguyễn Vũ, Nxb VHTT, 2002 rồi, nhưng quyển này quá nhỏ và ít.
Cảm on các anh chị và các bạn đã quan tâm!
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cá anh chị và các bạn!

Khả năng của mình có hạn, chỉ giúp bạn được quyển thủy sinh học này thôi. Good luck!
http://magicbmt.com/forum/f179/giao-trinh-thuy-sinh-vat-hoc-17154/
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,544
Members
55,783
Latest member
pdfkadeei
Back
Top