Đề thi thử ĐH 2010

Book

Senior Member
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời giangiao đề


PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)


Câu I (2 điểm) Cho hàm số
VZ0.12470914_1_1.png

(với m là tham số).


1. Khi m = 0.

a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
b) Gọi (d) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại tiếp điểm có hoành độ x = 0, gọi (d’) là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. Tìm cosin của góc giữa (d) và (d’).
2. Xác định m để hàm số có cực đại và cực tiểu sao cho giá trị cực đại và giá trị cực tiểu trái dấu nhau.
Câu II
(2đ 5). 1). Gải phương trình :a)
CS0.12470951_1_1.png


[FONT=&quot]2. Gải bất phương trình :a) [/FONT]
CS0.12470998_1_1.png
3)Gải hệ phương trình:
CS0.12471066_1_1.png

Câu III
. (1đ 5). 1) Tính đạo hàm f’(x) của hàm số
CS0.12471116_1_1.png

và giải bất phương trình
CS0.12471183_1_1.png2) Tìm m để phương trình sau có 3 nghiệm phânbiệt:
VZ0.12471217_1_1.pngCâu IV
(1đ 0) Cho hình nón có đỉnh S, đáy là đường tròn tâm O,SA và SB là hai đường sinh, biết SO = 3, khoảng cách từ O đến mặt phẳng SAB bằng 1, diện tích tam giác SAB bằng 18. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình nón đã cho.
PHẦN RIÊNG
(3 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần 1 hoặc phần 2)
1.
Theo chương trình chuẩn.
Câu V.a
(2đ 0)
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh AB, BC lần lượt là 4x + 3y – 4 = 0; x – y – 1 = 0. Phân giác trong của góc A nằm trên đường thẳng x + 2y – 6 = 0.
Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.
2. Cho mặt phẳng (P): x – 2y +2z – 1 = 0 và các đường thẳng
CS0.12471264_1_1.pngTìm các điểm
CS0.12471302_1_1.png

sao cho MN // (P) và cách (P) một khoảng bằng 2.
Câu V.b
(1đ 0) Có 4 cuốn sách toán giống nhau, 4 cuốn sách lý giống nhau, 4 cuốn sách hóa giống nhau và 4 cuốn sách văn giống nhau sắp xếp ngẫu nhiên thành một hàng trên giá. Tính xác suất để 4 cuốn sách toán xếp liền nhau?
2.
Theo chương trính nâng cao.
Câu
Va. (2 điểm)
1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho elip(E):
VZ0.12471395_1_1.png

và đường thẳng
VZ0.12471468_1_1.png

. Đường thẳng d cắt elip (E) tại 2 điểm B, C. Tìm điểm A trên (E) sao cho
CS0.12471522_1_1.png

có diện tích lớn nhất.
2) Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có điểm B(0; 4; 0) và phương trình đường phân giác AD và đường cao CH có phương trình lần lượt là
SC0.12471584_1_1.png
CS0.12471671_1_1.png

. Tính diện tích tam giác ABC.
Câu Vb
(1đ 0) Tìm số phức z biết
CS0.12471732_1_1.png
--------------------Hết--------------------
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,715
Messages
71,609
Members
55,905
Latest member
prozhecartwf
Back
Top