Một số câu trong đề thi thử

nguyenminhduc

Senior Member
1) Thế hệ xuất phát của 1 quần thể tự phối có tỉ lệ KG là 0,2 AABb 0,4 AaBb 0,4 aabb. Theo lí thuyết, tỉ lệ KH lặn ở cả 2 gen là
A. 0,25 B. 0,65 C. 0,625
2) Ơ giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, CLTN tác động chủ yếu vào cấp độ
A. Phân tử B. Tế bào
3) Ở 1 loài động vật, cho con cái XX có lông đen thuần chủng lai với con đực XY có lông trắng thuần chủng được F1 đồng loạt lông đen. Cho xon đực F1 lai phân tích được 50% com đực lông trắng, 25% con cái lông đen, 25% con cái lông trắng. Nếu cho F1xF1 thì ở F2 loại cá thể có lông trắng chiếm tỉ lệ?
A. 12,5% B. 37,5%
4) Cây ngô là loài sinh sản hữu tính. Đột biến phát sinh ở giai đoạn nào sau đây có thể di truyền cho thế hệ sau: 1. Lần NP đầu tiên của hượp tử,2. GP để sinh hạt phấn, 3. GP để tạo noãn, 4. NP để tạo hoa đực hoa cái
A.1,2,3 B. 1,2,3,4
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top