Một số câu hỏi lí thuyết sinh 9.

MinnieCiu

Junior Member
Mọi người giúp em với ạ, các câu hỏi này như sau:
1.Hãy phân biệt đột biến NST và đột biến gen? Tại sao đột biến NST có hại cho sinh vật?
2a, Giải thích cơ chế duy truyền ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ cơ thể?Nguyên nhân nào làm cho bộ NST đặc trưng của loài không được duy trì ổn định?
b,Kiểu gen BbDd cho các loại giao tử nào? Nếu có sự rối loạn phân li của cặp NST không tương đồng trong lần giảm phân I thì kiểu gen trên có thể cho ra các loại giao tử nào?
3. Điểm khác nhau cơ bản (nguyên nhân, cơ chế, tính chất biểu hiện, vai trò )giữa biến dị tổ hợp và biến dị đột biến?
4a.Hoạt động của NST ở kì đầu, kì giữa và kì sau trog giảm pân I có gì khác với trong nguyên phân?
b.Kết quả của giảm phân I có điểm nào khác cơ bản so với kết quả của giảm phân II? Trog 2 lần phân bào của giảm phân,lần nào đc coi là phân bào nguyên nhiễm,lần nào đc coi là pân bào giảm nhiễm ?
giúp Min với :) (y) trước
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,650
Messages
71,544
Members
55,857
Latest member
pdfbamabook22
Back
Top