Trao đổi một số câu hỏi trong Tài liệu chuyên sinh thái học

illusion2die

Senior Member
Chả la mình mấy câu trong tài liệu chuyên sinh thái (sách lí thuyết) có nhiều câu hay mà k có đáp án, mình trả lời đại, giờ mong đươc mọi người góp ý ^^:
-Giải thích nguyên nhân vì sao ở nước ta hiện nay rừng đầu nguồn bị biến đổi thành vùng núi trọc hoặc rừng tre nứa? (tr. 80)
=> núi trọc thì dễ rồi, còn tre nứa chắc do mấy cây khác cạnh tranh không lại (^^ thấy sao sao)
-Trong chu trình nitơ, mắc xích nào quan trọng nhất? Điều gì xảy ra nếu thiếu mắc xích này?(tr.105)
=> theo mình nghĩ la giai đoạn nitơ đi vào chuỗi thưc ăn, cụ thể là thực vât hâp thụ, vì nhờ có thực vật hâp thụ đạm vô cơ mà nitơ-> axid amin và chuyển hóa wa các bậc vinh vưỡng ^^. Còn điều xảy ra là tất cả ngủm ^^
Còn câu này là mình hoàn toàn k hiểu lun:
-Nghiên cứu sự phân bố cá thể của quần thể ốc người ta xác định được số cá thể trung bình của các lần lấy mẫu là 1,4 sai số tiêu chuẩn. Xác định kiểu phân bố của QT.(tr.62)
=> Mình k hiểu chỗ "sai số tiêu chuẩn"
mọi người giúp mình với
 
Sách mình nó ghi sai số chuẩn là 1,5 mà, phương sai 1,5 >m =1,4
-> phân bố theo nhóm
Rừng tre nứa mình đoán là suy luận theo kiểu diễn thế thứ sinh nhưng hình thành QX ở trạng thái không đỉnh cực.
 
Last edited:
à bạn ơi có bài này nè trang 56 sách bài tâp TLC: cho QT cỏ có chỉ số sinh sản trong 1 năm là 25 ( 1 cây đẻ 25 cây con). Mật độ cỏ ban đầu la 2cây/m2. Tính mật độ cỏ sau 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm.
Thiêt tinh la k hiểu nổi, không có số cây ban đầu, không có diện tích sao tính? >•< giúp minh vơi
 
à bạn ơi có bài này nè trang 56 sách bài tâp TLC: cho QT cỏ có chỉ số sinh sản trong 1 năm là 25 ( 1 cây đẻ 25 cây con). Mật độ cỏ ban đầu la 2cây/m2. Tính mật độ cỏ sau 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm.
Thiêt tinh la k hiểu nổi, không có số cây ban đầu, không có diện tích sao tính? >•< giúp minh vơi
Người ta cho mật độ ban đầu là 2 cây/m2 và hỏi mật độ sau x năm thì bạn đâu cần phải có số cây hay diện tích nữa, Sau 1 năm thì nó là 52 cây/m2 thôi.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,714
Messages
71,608
Members
55,898
Latest member
lythuytinhoceannet
Back
Top