Tính hệ số biến thiên (coefficient of variation)

Ho Huu Tho

Senior Member
Mình đang cần tính toán hệ số biến thiên của một phép đo, nhưng chưa biết cần bắt đầu từ đâu. Bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp mình với. (y)
 
Để tính coefficient of variation, bạn lấy mean (giá trị trung bình) chia cho độ lệnh chuẩn (Standard deviation) thoai.
Độ lệch chuẩn thì tính bằng tổng bình phương các độ lệch con (giữa từng giá trị một với mean). Sau đó chia cho (n-1) và lấy căn bậc 2 thoai
 
Để tính coefficient of variation, bạn lấy mean (giá trị trung bình) chia cho độ lệnh chuẩn (Standard deviation) thoai.
Độ lệch chuẩn thì tính bằng tổng bình phương các độ lệch con (giữa từng giá trị một với mean). Sau đó chia cho (n-1) và lấy căn bậc 2 thoai

Chỉ số CV được tính = độ lệch chuẩn (SD)/mean.

đơn giản nhất là tính chỉ số này trên excel với 2 hàm:
mean = average(number1, ..... number n)
SD = stdev(number 1, ..... number n)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top