Vấn đề về công thức tính hệ số trùng hợp (hoán vị gen)

Cái chỗ đó phải tính như sau mới đúng:
Tần số trao đổi chéo kép là:(11+9)/500=4%
Lại có: tần số trao đổi chéo=tần số trao đổi chéo kép+ tổng tần số trao đổi chéo đơn
Suy ra: 46%= 100%- 58%+ 4%
Đúng không nào?:hoanho::hoanho:
Cái mà bạn tính như vậy là đã thiếu hẳn mất cái tần số trao đổi chéo kép rùi còn gì.:botay:
Thanks.
Sau khi tham khảo 5 cuốn sách thì có 4 cuốn không chia 2.(y)
 
Thực ra phép tính khoảng cách giữa v và b là : [(37+33).2 + (11+9).2] / (500.2) = 0,18.
Vì không phải chỉ xét với các alen v,b mà phải xét cả alen trội ứng với mỗi gen trên là + , + . Khi đó ta phải nhân thêm 2 vào số lượng mỗi lớp kiểu hình. Nhưng sau đó lại chia cho 2 (vì mỗi gen có 2 alen nên số lượng alen trong quần thể phải nhân 2) . Chính vì thế người ta lược bỏ luôn 2 ở cả tử và mẫu để cuối cùng ra kết quả như trong đáp án.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top