What's new

Đăng ký lập box cho các công ty CNSH

Dương Văn Cường

Administrator
Xin mời đọc về chương trình hoạt động tại đây:

http://sinhhocvietnam.com/vn/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=8502#8502


Đây là chủ đề dành cho các công ty CNSH đăng ký box. Việc đăng ký có thể tiến hành theo cách thứ 2: Gửi email tới địa chỉ: sinhhocvietnam@yahoo.com. Để tránh giả mạo, chúng tôi chỉ tin tưởng những đăng ký được gửi từ địa chỉ email của Giám đốc hoặc Phó giám đốc công ty.


Biopro Group
 

Facebook

Top