Một số đề kiểm tra Sinh học 6.

boom_crazy

Junior Member
Trường THCS Nguyễn Tri Phương KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2009- 2010 Môn: Sinh học 6 (Thời gian: 45 phút) Đề: A
Câu 1: (1,5 điểm)
Vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào.

Câu 2: (4 điểm)
Cấu tạo trong của thân non gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần.

Câu 3: (3 điểm)
Quang hợp là gì? Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì đối với sinh vật và con người?

Câu 4: (1,5 điểm)
Hãy kể những biện pháp kĩ thuật làm cho đất thoáng.
Trường THCS Nguyễn Tri Phương KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2009- 2010 Môn: Sinh học 6 (Thời gian: 45 phút) Đề: B

Câu 1: (1,5 điểm)
Vẽ sơ đồ rễ cọc và rễ chùm.

Câu 2: (4 điểm)
Cấu tạo trong của phiếm lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần.

Câu 3: (3 điểm)
Hô hấp là gì? Ý nghĩa của hô hấp đối với đời sống của cây.

Câu 4: (1,5 điểm)
Vì sao cần trồng cây đúng thời vụ?
 
kt HK2

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu ý trả lời đúng trong các câu sau đây:
1.Trong các nhóm qủa và hạt sau nhóm nào toàn quả và hạt tự phát tán :
a. Quả phượng , đậu đen ,quả chi chi. b. Hạt hoa sữa , bồ công anh .​
c. Dưa hấu , quả xấu hổ, quả cỏ may. d. Quả bông ,quả táo hạt hoa sữa.
2. Trong các nhóm quả sau nhóm nào toàn quả hạch :
a. Quả mơ , cà chua ,quả chanh. b. Đậu đen ,quả phượng , quả đậu Hà Lan .​
c. Quả đào,quả táo ta, quả dừa . d.Quả cà chua, quả ớt,quả chuối.
Câu 2 : Tìm từ hoặc cụm từ thích hợp hoàn thành vào ô trống cho phù hợp .
Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu gồm có ..... ,......., chưa có .....thật sự . Trong thân và lá rêu chưa có ..................Rêu sinh sản bằng ...... .............. được chứa trong ...... cơ quan này nằm ở ngọn cây rêu.
B/.Trắc nghiệm tự luận (8 điểm)
Câu 1 (1 điểm) : Phân biệt hiện tượng thụ tinh và thụ phấn.
Câu 2(2 điểm): Có mấy cách phát tán của quả và hạt . Nêu đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió.
Câu 3(2điểm): Nêu các điều kiện cần cho hạt nảy mầm ? Khi gieo hạt xong gặp trời mưa to ta cần phải làm gì ?
Câu4(3 điểm): Nêu đặc điểm nêu đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của cây dương xỉ? So sánh cấu tạo của cây rêu và cây dương xỉ.
 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4Đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Giao phấn là hiện tượng:
A. Hạt phấn tiếp xúc với bầu nhuỵ của hoa đó.
B. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ
C. Hạt phấn của hoa này tiếp xúc với đầu nhuỵ của hoa khác
D. Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái trong noãn tạo thành hợp tử
2. Thụ tinh ở thực vật là hiện tượng:
A. Hạt phấn tiếp xúc với bầu nhuỵ.
B. Hạt phấn nảy mầm
C. Nảy mầm của hạt phấn thành ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ, vòi nhuỵ vào
trong bầu gặp noãn.
D. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ .
3. Đặc điểm nào không có ở quả thịt
A. Vỏ quả mềm, dày chứa thịt
B. Quả gồm toàn thịt quả hoặc mọng nước
C. Trong phần vỏ quả có hạch cứng bọc lấy hạt
D. Vỏ quả khô, mỏng, cứng, tự nứt khi chín
4. Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm:
A. Quả khi chín tự mở được
B. Quả có gai, móc
C. Quả và hạt nhẹ thường có cánh hoặc chùm lông
D. Quả khô tự mở.
5. Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện
A. Khí hậu khô và lạnh hơn
B. Diện tích đất liền mở rộng
C. Khí hậu nóng và ẩm
D. Khí hậu khô hơn, mặt trời chiếu sáng nhiều hơn
Câu 2: Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A để viết các
chữ (a,b,c,...) vào cột trả lời: 2.a; 3.a;b; 4.c;
Các cơ quan của thực
vật (A)
Đặc điểm của các cơ quan (B)
1. Rễ
2. Thân
3. Lá
4. Hoa
5. Quả
6. Hạt
a. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt
b. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.
Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước
c. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả
d. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ
từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây
e. Nảy mầm thành cây non, duy trì và phát triển nòi giống
f. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây
II. TỰ LUẬN (6Đ)
Câu 3: Hạt nảy mầm cần những điều kiện nào? (2đ)
Câu 4: Hình thức dinh dưỡng chủ yếu của vi khuẩn là gì? Vì sao?(1đ)
Câu 5: Cây hạt trần giống và khác quyết ở những điểm nào?(2đ)
Câu 6: Quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm gì? (1 đ)
 
Có mấy cách phát tán của quả và hạt . Nêu đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió?
Có 3 cách phát tán của quả và hạt đó là phát tán nhờ gió, tự phát tán, phát tán nhờ động vật. Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió là: có cách, có túm lông để nhờ gió chuyển đi
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,937
Messages
71,802
Members
43,898
Latest member
lkxstress
Back
Top