Sử dụng năng lượng của các lớp điện tử bên trong nguyên tử

anhphong

Junior Member
Nếu đứng trên phương diện nguyên tử để phân tích quá trình sử dụng năng lượng của con người cho đến tận ngày hôm nay thì có thể chia thành 2 nhóm như sau:
1.Sử dụng các phản ứng hóa học.
Bao gồm các phản ứng đốt cháy, động cơ đốt trong, điện giải, phát điện, v…v….Tất cả các quá trình trên chỉ là quá trình trao đổi một vài điện tử ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử mà thôi.
2.Năng lượng hạt nhân .
Dùng các kĩ thuật bắn phá, phân rã và hợp hạch hạt nhân để lấy năng lượng.
Và nếu xét như vậy thì chúng ta thấy rõ là hiện nay chúng ta chỉ sử dụng được một phần năng lượng hạt nhân và năng lượng trao đổi các điện tử ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử mà thôi.
Chúng ta chưa sử dụng được năng lượng của các lớp điện tử bên trong nguyên tử, vì chúng ta chưa hiểu chính xác về thế giới nguyên tử, cho nên không thể nào hình dung và sử dụng dạng năng lượng này được.
Nếu nói rằng vật chất có khối lượng, và khối lượng chính là năng lượng thì rõ ràng rằng các lớp điện tử bên trong tồn tại năng lượng hiển nhiên và rất lớn.
Theo tôi, để hình dung và sử dụng được, chúng ta cần làm thực nghiệm để chứng minh các vấn đề sau đây:
-Chứng minh sự tồn tại của “ ĐƠN CỰC TỪ ” trên chùm proton và chùm electron.
-Xét lại các kết quả thí nghiệm và phân tích được bản chất “SÓNG-HẠT” của vật chất .
-Vẽ được mẫu “ NGUYÊN TỬ ” trên cơ sở “ ĐƠN CỰC TỪ ” tồn tại.
Và như vậy thì quan niệm về vật chất phải thay đổi từ căn bản, bức tranh về thế giới tự nhiên sẽ khác đi. Và nếu những điều trên xảy ra thì có thể dự báo một loại động cơ hoạt động trên nguyên tắc nguyên tử. Tạm gọi là động cơ “ ĐƠN CỰC TỪ”.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,652
Messages
71,557
Members
56,296
Latest member
mu88yoga
Back
Top